Malin Munter, såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun.

Kunskap om sårbehandling ett viktigt steg för bättre hälsoekonomi

Svårläkta sår orsakar stora samhällskostnader och onödigt lidande. Det svenska medtechbolaget Absorbest vill bidra till att öka kunskapen om sårbehandlingens stora påverkan på hälsoekonomin så att fler av dem som drabbas och lever med sår kan få en adekvat behandling.

Behandling av svårläkta sår är en av vårdens största kostnadsposter. Majoriteten av patienterna finns inom kommunernas äldreomsorg där långa behandlingstider och en stor mängd omläggningar innebär en tung arbetsbörda för sjuksköterskorna och ett stort lidande för patienterna. Beräkningar visar att upp till hälften av sjuksköterskornas arbetstid inom kommunerna och i primärvården ägnas åt just sårbehandling.

Men vissa regioner och kommuner har på allvar börjat tackla problemet. Jönköpings kommun har sedan ett drygt decennium en såransvarig sjuksköterska, Malin Munter.

– Detta är ett stort fält och vill man förbygga och förbättra sårbehandling så måste många olika faktorer samverka, säger Malin.

Hon menar att man ofta fokuserar på fel saker vid upphandlingar, till exempel genom att man lägger alltför stor energi på att få ett så lågt styckpris som möjligt på förband.

– Förbanden hjälper till att skapa optimal sårläkningsmiljö så att kroppen kan läka sina sår. Rätt produkter kostar mer, men om de bidrar till att sår läker snabbare så bär de sina kostnader och mer därtill. Om man inte dessutom ser till den tid det tar för sjuksköterskor att sköta sår och byta förband kan man hamna helt fel. Kruxet är hur man får in alla parametrar i ett upphandlingsunderlag. Det är viktigt att personer med rätt kunskap sitter med i upphandlingsgrupperna.

Sedan 2011, när man i Jönköping på allvar började arbeta med att förebygga sår var trycksårsförekomsten på äldreboendena i kommunen 16,8%.

– Sedan dess har vi lyckats fått ner det till cirka 4 % och det fantastiska är att vi ligger kvar på de siffrorna. Det beror på att vi har tagit ett samlat grepp kring sårbehandlingsfrågan.

Hans Karlsson, VD på Absorbest, instämmer i att kostnaden för förband bara är en av många parametrar att beakta när vi idag ser en trend av ökande sjukvårdskostnader.

– Förband och annan medicinteknisk utrustning utgör bara 13 - 15 procent av totalen. Den största delen av kostnaden är sjuksköterskornas tid. Genom att minska antalet omläggningar av sår så frigörs tid för insatser inom förebyggande arbete, patienttid och kompetensutveckling, något som Malin Munters arbete är ett lysande exempel på.

 

Absorbest är ett utvecklingsinriktat medicinteknikföretag med fokus på högpresterande superabsorbenter. Absorbests DryMax-förband tar effektivt hand om och kapslar in vätskor som kontaminerad sårvätska, vilket ger maximal komfort och hygien för både patienten och vårdgivaren. I och med att det krävs färre förbandsbyten jämfört med traditionella förband, kan tiden för omvårdnad och materialkostnader minskas väsentligt.

Se exempel på skillnaden rätt behandling kan göra här:

Läs mer om Absorbest och DryMax