Högre krav på ledarna i morgondagens arbetsliv

Arbetsrelaterad utbrändhet drabbar rekordmånga unga i Sverige och ett starkt och långsiktigt ledarskap blir allt viktigare på morgondagens arbetsplats. Det är två insikter som sticker ut i Academic Works årliga undersökning YPAI, Young Professional Attraction Index.

Young professionals, alltså studenter och akademiker som befinner sig i början av karriären, är dagens och morgondagens arbetskraft. Vad som tilltalar och attraherar dem spelar därför en viktig roll för arbetsgivare, som behöver anpassa sina verksamheter för att möta arbetslivets föränderliga behov. Varje år genomför rekryterings- och bemanningsföretaget Academic Work därför undersökningen Young Professional Attraction Index, YPAI, som är ett viktigt verktyg för företag och organisationer som vill lära sig att förstå, attrahera och utveckla morgondagens arbetskraft.

Psykiskt påfrestande tillgänglighet
Årets rapport släpptes i början av oktober och i den är det två trender som sticker ut, berättar Peter Knutsson, vd för Academic Work.

– Den första är utbrändhetens framfart. 75 procent av young professionals upplever eller har varit nära att uppleva den, och jag ser flera bakomliggande orsaker. Först och främst känner många att de förväntas vara tillgängliga dygnet runt, vilket förstås är psykiskt påfrestande. Jobbsäkerheten en annan orsak; många som befinner sig i början av sin karriär har deltids- eller projektanställningar som kan förändras eller upphöra med kort varsel. De vill visa framfötterna och prestera, men att hitta balansen för detta i en osäker anställning är svårt.

Höga krav på ledarna
Den andra trenden som Knutsson syftar på är de nya typer av krav som young professionals ställer på sina ledare och chefer. Han konstaterar att morgondagens arbetstagare vill kunna påverka organisationen och sin roll i en utsträckning som inte alls var lika vanlig för bara några år sedan.
– Man har egna idéer, vill göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Detta ställer i sin tur nya krav på organisationens ledare, inte minst den närmaste chefen som kan vara direkt avgörande för om en person väljer att stanna på arbetsplatsen eller inte.

Dåligt ledarskap är dessutom den största anledningen till utbrändhet och Peter Knutsson konstaterar att företag måste ta ledarskapet på minst lika stort allvar som exempelvis omsättning eller resultat.
– Hållbart ledarskap är direkt affärskritiskt. Man måste utveckla ett system och en struktur för att applicera ett bra ledarskap. Man får heller inte underskatta kraften i att fråga sina medarbetare hur det mår – och faktiskt lyssna på svaret.

Om YPAI
Academic Work har genomfört undersökningen Young Professional Attraction Index sedan år 2015. Företaget har rekryterat och hyrt ut young professionals sedan 1998 och bolaget grundades av tre studenter som såg näringslivets behov av personal som ett ypperligt tillfälle att hyra ut studiekompisar. I dag är det en internationell verksamhet som varje dag agerar språngbräda ut i arbetslivet för tusentals young professionals.

Här hittar du YPAI 2022

Läs mer om Academic Work här