Accelererad energiomställning i Europa med nästa generations värmepumpar

För att skapa rätt förutsättningar till en accelererad energiomställning i Europas städer gick tre entreprenörer med lång bakgrund inom energibranschen in i bolaget Qvantum Energi AB. Med kompetens från hela värdekedjan i energisektorn och erfarenhet från flera europeiska länder, i kombination med Qvantums vatten/vattenvärmepumpar som står för kvalitet, driftsäkerhet och teknik i framkant inleder bolaget nu en spännande tillväxtresa.

Vi ser ett Europa som med ljus och lykta letar lösningar för att nå klimatmålen. Europas städer värms idag till övergripande del upp av fossila bränslen, framför allt naturgas. Det innebär en växande efterfrågan på värmepumpar, samtidigt finns det många möjligheter att utveckla mer kostnads- och energieffektiva värmepumpslösningar som kan öka takten ytterligare i utfasningen av naturgas. Detta vill Qvantum bidra till och lägger fokus på innovativa lösningar för att förse Europa med hållbar värme och kyla.

– Vi köper Qvantum då vi sett möjligheter att utveckla dagens värmepumpar så att de blir riktigt vassa i framtidens energisystem. Ska vi komma in i stadskärnorna som är energiintensiva och har olika förutsättningar måste vi kunna anpassa värmepumparna. Vi fokuserar nu på att ta fram nästa generations värmepumpar som kan spela en avgörande roll för att Europas städer ska klara av att göra en energiomställning gällande värme och kyla, säger Fredrik Rosenqvist, ordförande i Qvantum.

Vad krävs för att skapa nästa generations värmepumpar?
Med femte generationens fjärrvärme/kyla och ett COP-värde kring 5–6 kommer det gå åt mycket mindre el, vilket underlättar energiomställningen i Europas städer. Genom att använda spillvärme från andra platser i staden och genom anpassning av värmepumpens design kan man uppnå denna höga energieffektivitet.

– Det som krävs är femte generationens fjärrvärme där man kopplar ihop de bästa egenskaperna från fjärrvärmen med de bästa från värmepumpen. Tidigare när dessa matchats ihop så har värmepumpen behövt spela på fjärrvärmens villkor. Det vi gör nu är att vi bygger värmepumpar anpassade och optimerade för kalla nätverk - dessa kan jobba med mycket mer fördelaktiga temperaturintervaller och ökad flexibilitet vilket gör systemet energieffektivt, hållbart och konkurrenskraftigt säger Fredrik.

Läs mer på www.qvantum.com

 

Om oss
Qvantum Energi är ett företag med lång tradition som tillverkare av tekniskt framstående värmepumpar med hög kvalitet och driftsäkerhet. Med det som grund påbörjas nu resan mot att bli en aktör som accelererar energiomställningen av Europas värme- och kylalösningar.

www.qvantum.com