Innovativa säkerhetslösningar för digitala identiteter ger kostnadsbesparingar och förhöjd användarupplevelse

Affärsstrategier för digitala identiteter har med digitaliseringsvågen seglat högt upp på den internationella företagsagendan. Emil Gullers från konsultföretaget Accenture menar att det finns många fördelar för organisationer som implementerar system för digitala identiteter– men hur upplevs detta bland användarna?

Hälften av världens befolkning använder internet och 2020 beräknas omkring 50 miljarder enheter vara anslutna. Det innebär att hanteringen av personlig data flyttar från den fysiska till den digitala världen– något som möjliggörs av digitala identiteter. För att användare och medborgare ska kunna lita på tekniken och känna sig trygga i sin användning krävs dock ett gediget säkerhetsarbete av organisationer, menar Emil Gullers från Accenture.

– I dag vill konsumenter att e-tjänster ska vara lättillgängliga och användarvänliga men även trygga och säkra. Många gånger är det en paradox som kan vara en stor utmaning, och ofta tar organisationer beslut om en otillräcklig säkerhetsnivå för att möta kravet på enkelhet.

”Avancerade säkerhetslösningar”
Accenture är den största globala aktören inom cybersäkerhet som hjälper organisationer att utforma en strategisk plan för att ligga steget före attacker – varje dag. Från strategi och design till implementering av säkerhetsprocesser för digitala identiteter.

– Vi har en bred kunskap och lång erfarenhet av att hjälpa kunder att utforma lösningar som är så säkra som möjligt samtidigt som de är så enkla som möjligt för användarna. Det gör vi genom att skapa en säkerhetslösning som ger rätt säkerhet utan att användarens upplevelse påverkas negativt, förklarar Maurice Damberg, Nordisk Digital Identity lead på Accenture.

Innovation med automation och AI
Bakom dessa avancerade säkerhetslösningar finns en stark innovationsgrad med inbyggd automation och artificiell intelligens, förklarar Emil Gullers, och tillägger att det finns fler fördelar med Accentures lösningar – bortom en förhöjd säkerhetsnivå och enkelhet.

– När företag kan få en automatiserad övervakning i processer som det mänskliga ögat annars lätt kan missa kan medarbetare och personal lägga tid på mer kvalificerade uppgifter, vilket i sin tur innebär stora kostnadsbesparingar, avslutar han.

Läs mer här

Presenteras av:

Accenture arbetar i gränslandet mellan IT och affär. Som marknadsledare och den största globala aktören inom cybersäkerhet hjälper vi organisationer att ligga steget före attacker varje dag. Genom innovation gör vi världen till en bättre plats.

Läs mer här