ASiH – Avancerad Sjukvård i Hemmet – är framtidens sjukvård 

 ASiH-verksamheterna i Region Stockholm vårdar tillsammans runt 3400 patienter per dygn – att jämföra med Nya Karolinska Sjukhuset i Solna som har runt 700 vårdplatser. 

ASiH är en smart och kostnadseffektiv vårdform som bedriver avancerad vård i patienternas hemmiljö dygnet runt. Med stöd av ASiH kan trycket mot vårdcentralerna, akut- och specialistvården minska.  

– Vi kan korta vårdköerna och patienterna behöver inte vara kvar på sjukhus längre än nödvändigt, säger Julia Westerberg, läkare på ASiH AccessCare.

ASiH AccessCare är en personlig, modern och nytänkande verksamhet där man kombinerar den traditionella vården med nya teknologiska metoder och arbetssätt. Här finns multiprofessionella team som arbetar med fokus på det individuella vårdbehovet.  

– Förutom att tillgodose den medicinska vården, ser vi till hela patienten och strävar efter att skapa förutsättningar för ett så normalt och värdigt liv som möjligt, oavsett sjukdom. Med detta som mål uppmuntras patient och närstående vara en aktiv del av den egna vården, förklarar Julia Westerberg. 

ASiH har stor bredd
Avancerad sjukvård i hemmet riktas till patienter med allvarliga sjukdomstillstånd som kräver koppling till vården dygnet runt. Det kan vara cancersjukdom, svåra infektioner eller kroniska sjukdomar med komplikationer.  

– Att vårdas hemma bidrar till trygghet för såväl patienter som närstående, förklarar Arja Autere, verksamhetschef ASiH AccessCare. 

Dagens ASiH-ersättning är 1033 kr/vårddygn och utgör bara en bråkdel av kostnaden för ett vårddygn på sjukhuset. Trots detta har de ekonomiska villkoren inte setts över på snart ett decennium, vilket har medfört stora utmaningar för alla ASiH–verksamheter.  

Vi på AccessCare ser fram emot att fördelarna med ASiH, både för individen och för samhället i stort, uppmärksammas i den pågående planeringen och prioriteringen av Sveriges sjukvård, avslutar Arja Autere.