Accigo fokuserar på hållbara leveranser – och medvetna kunder

Accigo hjälper företag och organisationer att implementera verksamhetssystem.
Nu tar de steget in i nästa våg av digitalisering som bland annat innebär en högre grad av hållbarhetstänk i leveranser inom IT och digitalisering till dagens medvetna kunder.
– Vi sitter i framsätet med våra kunder på deras digitaliseringsresa, säger Jonas Hagen, Partner på Accigo.

En del av den nya digitaliseringsvågen handlar om att företag och organisationer har ett behov av ett långsiktigt partnerförhållande istället för det klassiska leverantörsförhållandet. Enligt Jonas Hagen beror det på att kunder i dag är mer medvetna om den digitala utmaningen i både hastighet och tryck som skapats. Nu finns inget utrymme för ett långsamt och stelt leverantörsförhållande. Detta har gjort att företag och organisationer inte längre vill ha samma beroendeställning till sina leverantörer – och man ingår istället ett partnerskap.

– Till följd av det här har vi nu ett annorlunda förhållningssätt i vårt arbete. Det har tidigare handlat om hur våra kunder ska förstå sitt behov av digitalisering men nu handlar det om hur vi tillsammans med kund kan utnyttja tekniken för att kunna effektivisera sina affärer. Vi sitter därför med i framsätet på våra kunders digitaliseringsresa, säger han.

Maria Lennman, Digital Lead på Accigo, förklarar vidare;

– För att leva upp till våra kunders krav arbetar vi nyskapande, agilt, värdebaserat och väldigt tätt tillsammans med dem. För oss är det viktigt att sätta affärsvärde och effekthemtagning i fokus oavsett om leveransen handlar om ren rådgivning eller en implementation tillsammans med vår it- och verksamhetskunskap på ett tryggt sätt. Det här arbetssättet kallar vi för ”Harmoni satt i system”.

”Det ställer krav på oss att upprätthålla vår kompetens”
På Accigo lägger man mycket tid på kompetensutveckling av sina kunder, i form av workshops, för att ge dem en övergripande förståelse för möjligheter med digitala plattformar och lösningar – men man avsätter också tid för intern kompetensutveckling.

– I och med att digitaliseringen går så fort framåt ställer den krav på oss att upprätthålla vår kompetens. Vi har därför startat upp en pilot för ett kompetensinitiativ som ska hjälpa oss att utvecklas snabbare så att vi sedan kan hjälpa våra kunder med frågor som uppstår när man använder sig av nya teknologier, säger Lisa Lindvall, Digital Lead på Accigo.

”Vår ambition är att alltid sätta ägarskap hos kunden i främsta rummet”
Lisa berättar att Accigo alltid utgår från att skapa värde för specifika individer, team och ledningsgrupper.

– Vi vill att våra kunder ska ha kunskapen och kompetensen när vi som konsulter inte längre är på plats efter avslutat uppdrag. Vår största uppgift är därför att ”skapa” kunder som tar ägarskap och vi brinner för att göra människor och organisationer framgångsrika. Genom harmoni satt i system vill vi skapa värdebaserad förändring med stöd av digitala verktyg, avslutar Lisa.

Presenteras av:

• Vi hjälper företag och organisationer att implementera IT-baserade affärs- och verksamhetssystem såsom ERP-, CRM- eller intranätlösningar i delar eller i helhet.

• Vi har kontor i Stockholm och Oslo.

• Vi är en del av Business Wellness Group AB.

• Vi är medarbetarägt.

Läs mer här