Kling i Nasdaq-kockan. Yilmaz Mahshid, CFO på Pledpharma med Anders Larsson och Malin Wikstrand från Accountor i samband med Pledpharmas notering på Nasdaq 31 oktober 2019. 

Siffror viktiga för Life Science

Rätt ekonomisk information i rätt tid är extra viktigt inom Life Science då många av dessa bolag går ut med denna information till investerare och på marknaden. Noterade bolag har dessutom specifika regler och rapporteringstider att följa.

– Det är extra roligt att jobba med Life Science- och utvecklingsbolag för de är så intresserade av sina siffror, säger Malin Wikstrand, redovisningskonsult på Accountor i Lund.

Accountor finns i Medicon Village Science park i Lund sedan 2012. Idag en nätverksmiljö med 150 företag och organisationer, totalt 2200 personer. Flera Life Science samt forsknings- och innovationsföretag härifrån är kunder. Hon tycker det är inspirerande att vara nära kunder.

– Jag gillar att man kan stöta på varandra, ta en kaffe och lyssna på hur det går för deras projekt. En häftig miljö att sitta i, säger Malin Wikstrand.

Malin Wikstrand tycker om att jobba med bolag med tydliga rutiner. Att sätta upp rutiner och att arbeta helt digitalt är hennes vardag. Börsnoterade bolag har fler krav på ekonomisk information och transparens.

– Det är intressant att vara med i den processen, säger Malin Wikstrand. Ett bolag hon jobbar med noterades på Nasdaq förra året, Pledpharma.

– Sedan vi började jobba med Accountor har vi gått över från mycket manuell hantering av ekonomiarbetet till helt digitalt arbete säger Yilmaz Mahshid, PhD, CFO på Pledpharma.

– Utöver att digitaliseringen har effektiviserat ekonomiarbetet ger den också en skalbarhet. Vi kan växa utan något större merarbete. Arbetet flyter dessutom på obehindrat oavsett var i världen vi är samtidigt som vi samarbetar med Malin Wikstrand i Lund och Peter Einarsson, senior advisor på Accountor i Stockholm.

– Övergången till Nasdaq med rapportering enligt IFRS gör att det behöver vara bra kvalitet på rapporteringen samt att vi är mer pålästa då vi genomgår granskning från många håll. Processerna och arbetet inom ekonomi har professionaliserats till en helt annan nivå och Accountor har varit en del utav den professionaliseringen, säger Yilmaz Mahshid.

Läs mer om Accountor

Accountor, en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. 300 anställda i Sverige på 8 orter. Utöver Sverige: Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Ryssland och Ukraina.