AddLife förvärvar och förädlar
inom Life science

AddLife förvärvar och utvecklar bolag inom Life science med det uttalade målet att förbättra för både människa och samhälle. Koncernen drivs decentraliserat och varje dotterbolag har ansvar för tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling inom ramarna för AddLifes organisation.

AddLife koncernen erbjuder produkter och lösningar inom nischade segment till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. AddLife äger, förvärvar och utvecklar innovativa Life science-företag och är framförallt verksamt på den europeiska marknaden. Företagets tillväxt har varit stark de senaste åren, inte minst genom flera värdefulla förvärv.

– Vi har en decentraliserad entreprenörsdriven kultur, så bolagen vi förvärvar fortsätter att ansvara för sin egen affärsverksamhet med utgångspunkt i våra krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling, säger Kristina Willgard, vd för AddLife.

Attraktivt marknadserbjudande
AddLifes dotterbolag är marknadsledande inom ett flertal nischområden inom medicin- och laboratorieteknik och kunderna återfinns inom både privat och offentlig sektor. AddLifes erbjudande och attraktiva produktportfölj och koncernens arbete för att nå visionen att förbättra människors liv genom att vara en värdeskapande aktör inom Life science känns särskilt meningsfull just nu, i ljuset av Coronapandemin, säger Kristina.

– Vi levererar olika produkter för att vårda sjuka till våra kunder inom sjukvården, såsom certifierade Covid-19-tester samt kvalitetssäkrad personlig skyddsutrustning. Samtidigt erbjuder vi kritiska produkter till forskare som söker intensivt efter olika botemedel och vaccin.

En växande och förändrad marknad
Efterfrågan från hälso- och sjukvårdssektorn ökar generellt, främst beroende på befolkningstillväxten i kombination med att andelen äldre ökar. Erfarenheterna från pandemin lär samtidigt förändra kraven på framtidens sjukvård, hemvård och forskning inom Life Science och vi kan förvänta oss ökade krav på självförsörjning och beredskap i flera länder, säger Kristina.

– AddLife är tack vare sin långa erfarenhet och breda produktportfölj en viktig aktör i den förändringsresan.

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar marknadsledande bolag, inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. Koncernen består av ett 45-tal dotterbolag med 1 000 medarbetare, och omsätter cirka 4 Mdr SEK.

www.add.life