AddSecure säkerställer att kritisk information når fram och når rätt

Behovet av säker kommunikation ökar ju fler uppkopplade tjänster och produkter vi använder. Att kunna säkra att kritisk information når fram till rätt personer kan vara livsavgörande vid exempelvis incidenter på skolor, i hissar och vid brandlarm. AddSecure har levererat säkra kommunikationslösningar sedan 70-talet med målet att tillsammans med sina kunder öka tryggheten i samhället.

Säker kommunikation är något vi ofta tar för givet och som generellt blir uppmärksammat först när något inträffat och  kommunikationslösningen inte har fungerat.

– Vi kräver numera att kommunikationen ska vara säker, snabb, enkel och framför allt att det alltid ska fungera. Många har sett exempel på nyheterna där personer suttit fast i hissar i dygn för att nödknappen inte fungerat, eller äldre som ramlat och blivit liggande eftersom trygghetslarmet inte fungerat, och fler sådana fall dyker upp i takt med att vi blir allt mer uppkopplade. Där har vi en betydelsefull roll då vi säkrar att kommunikationen fungerar i fall där varje sekund räknas, säger Stefan Albertsson, vd på AddSecure.

Ser till att signalen kommer fram
AddSecure har sedan början av 70-talet levererat säkra kommunikationslösningar som hjälper till att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner. De övervakar sina kunders larmkommunikation och gör det enkelt för uppkopplade enheter att kommunicera säkert med varandra. Lösningarna säkrar kommunikation inom allt från IoT och larm till hälsa och skola. I lösningen Hisslarm säkerställer AddSecure att signalen faktiskt kommer fram när något inträffar.

– Det finns idag  en EU-regel som bara säger att det måste finnas en nödknapp i hissen, inte något om att kommunikationen ständigt ska fungera. Det räcker att kommunikationen kontrolleras var 72:a timme. Det är lång tid för den som sitter fast i en hiss. Vi kan hela tiden mäta kommunikationsvägen och vi ser till att nödsignalen fungerar och når fram dit den ska  oavsett om det är till SOS Alarm eller en fastighetsägare. Skulle kommunikationen  inte fungera så larmar vi om detta så felet kan åtgärdas omgående.

Lär dig mer om larmkommunikation för hiss här

Antalet incidenter i skolan fördubblade
Säkerheten vid skolor är något som uppmärksammats i medierna i stor utsträckning. Antalet incidenter i Europa ökar och i Sverige har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån fördubblats under de senaste fem åren. Störst skada sker oftast redan under första tio minuterna – innan extern hjälp hunnit fram.

– Om en incident inträffar ser AddSecures lösning inom Skolsäkerhet omedelbart till att rätt personer får rätt information. Det gör att rätt åtgärder kan sättas in och att rätt säkerhetsnivåer aktiveras i passersystem och liknande. På det viset kan man förhindra eller mildra ödesdigra konsekvenser fram till att polis, vakter eller brandmän hinner anlända.

Vill du veta mer om skolsäkerhet? Läs AddSecures whitepaper här      

I takt med digitaliseringen och en ökad användning av IoT-enheter blir företagen också mer mottagliga för dataintrång och cyberattacker – något som kan ha förödande konsekvenser för verksamheten. I en rapport framtagen av AddSecure svarar åtta av tio företag att IoT-säkerhet är centralt men endast drygt hälften anser att de själva tar vara på marknadens säkerhetslösningar.

– Vi försöker undvika alla potentiella risker och våra lösningar ligger därför utanför det vanliga internet i egen VPN-tunnel eller egenbyggda nät, avslutar Stefan Albertsson.

 

Presenteras av:

AddSecure är en ledande europeisk aktör inom säkrad kritisk kommunikation. Vi förser över 50 000 kunder och partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation. Totalt har vi levererat närmare 400 000 uppkopplingar och en miljon enheter.

Våra lösningar - som hjälper till att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner - är flexibla, lätta att installera och bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft.


Stefan Albertsson, vd, AddSecure