Maria Barrio är försäljningsansvarig för geoenergi på Adven. Lippulaiva köpcentrum i Finlands näst största stad Esbo får nu sin värme och kyla från utsläppsfri geoenergi, genom den anläggning som Adven utvecklat och byggt.

Så kan geoenergi skapa klimatneutral och energieffektiv drift av fastigheter

Genom att med geoenergi som grund koppla ihop uppvärmningssystemen från olika fastigheter kan en klimatneutral och mer energieffektiv drift uppnås.
– För kunden blir det billigare samtidigt som olika typer av miljöcertifieringar lättare uppnås. Det är en konkurrensfördel, säger Maria Barrio, försäljningsansvarig för geoenergi på Adven.

Fastighetssektorn är Sveriges mest energislukande sektor, vilket också medför en stor klimatpåverkan. Men så behöver det inte vara. 

Fastigheter kan både vara konsumenter och producenter av energi. Ett kontor med många datorer och servrar, eller en livsmedelsbutik med stora kylanläggningar, har ofta överskottsenergi.

Genom att koppla ihop energisystemen hos dessa med fastigheter med ett underskott av energi, som skolor och bostäder, kan man tillsammans med geoenergi där grön el står för driften av luftvärmepumpen, uppnå energieffektiv, helt klimatneutral och CO2-fri drift av fastigheterna. 

Energiföretaget Adven kan leverera en helhetslösning som hjälper fastigheter att förverkliga ett sådant system – men där fastighetsägarna bara betalar för den energi som de använder.

– Vi kan ta oss an större projekt där vi kan sköta planering, implementering, drift och underhåll av energisystemet för flera sammanlänkade fastigheter, säger Maria Barrio. 

Stordrift ger hållbarhetsfördelar
Ju större projekt, med flera typer av fastigheter, som köpcentrum, universitet, hotell, kontor och andra stora byggnader integrerade i stadsmiljö, desto mer kostnadseffektiv och hållbar blir lösningen.

Adven tar också hela risken med investeringen.

– Om systemet inte skulle prestera som det var tänkt där det kanske drar mer el än planerat, är det vår kostnad. Vi tar hela risken. Kunderna kommer bara betala för sin värme enligt ett uppgjort kontrakt, säger hon. 

Geoenergi är förnybar
Eftersom geoenergi i dag klassas som helt förnybar, är den här energilösningen ett kraftfullt verktyg för att reducera koldioxidutsläpp från fastighetssektorn. Den kan också förverkliga organisationens gröna värderingar då olika typer av miljöcertifieringar lättare kan erhållas.

– Utan att investera en enda krona kan Adven hjälpa en kund att skapa helt klimatneutral och hållbar drift av verksamheten, avslutar Maria Barrio. 

Adven/Värmevärden är en ny energikoncern vars gemensamma resa för att bli en ledande aktör inom hållbara energilösningar påbörjades 2020. Med 520 medarbetare och 50 års erfarenhet levererar vi fjärrvärme, geoenergi och industrilösningar genom 350 anläggningar i Norden och Baltikum.

Läs mer på www.adven.se