Martin Björnsson är teknikspecialist på Advenica.

Högsta säkerhet för energibolag

Advenicas it-säkerhetslösningar möter kraven från Försvarsmakten, EU och Säpo. De är utvecklade för att skydda energibolag och annan samhällskritisk verksamhet från ett snabbt växande cyberhot.

– Energibolag väljer vår teknik för cyberskydd av det allra viktigaste. Vi kompromissar aldrig med säkerhet och vår krypteringsutrustning är godkänd av och utvecklad i samarbete med Försvarsmakten, vilket i vissa fall krävs enligt den svenska säkerhetsskyddsförordningen, säger Martin Björnsson, teknikspecialist på Advenica.

Advenica hjälper försvarsindustrin, myndigheter och verksamheter inom kritisk infrastruktur att skydda känslig information och känsliga system. Här ingår energibranschen som genomgår en digital transformation. Det erbjuder stora möjligheter men också utmaningar kopplade till säkerhet.

– Samtidigt som vårt beroende av elektricitet bara ökar blir elförsörjningen mer sårbar med en mer distribuerad produktion, komplexa system och många aktörer. Utvecklingen innebär en ökad risk för avancerade cyberangrepp mot energiföretag, som i många fall redan har en upparbetad säkerhetsskuld.

Säkerhetszoner förhindrar spridning av cyberattacker
Advenica erbjuder också Cross Domain Solutions, CDS, med bland annat datadioder för sektionering av it-system med olika säkerhets- och skyddsbehov. Datadioder är en teknik som Säpo rekommenderar för säker import och export av information. CDS kan liknas vid olika säkerhetslösningar på en flygplats.

– För att komma in i säkerhetszonen går alla igenom säkerhetskontrollen och undersöks noggrant. Vid ankomst är det lätt att komma ut genom den enkelriktade slussen, men för att gå in igen måste du passera igenom säkerhetskontrollen. Advenicas säkerhetslösningar kontrollerar information och datatrafik i stället för människor och bagage. För energibolag är det till exempel viktigt att sektionera kontors-it och kritiska styrsystem för att på så sätt förhindra att cyberattacker sprider sig in till styrsystemen, säger Martin Björnsson.

 

Advenica i korthet
Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt.

Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Advenicas teknologi är godkänd på högsta säkerhetsnivå av EU och svenska myndigheter.

www.advenica.com