Smart infrastruktur med
digitala tvillingar!

En digital tvilling är ett duplikat av något som finns i verkligheten. En kontinuerligt uppdaterad modell med information om ett objekt, miljö och användning.

Genom att koppla ihop byggnader med vägar och annan infrastruktur skulle man på riktigt kunna skapa smarta städer där arkitekter, stadsplanerare och ingenjörer arbetar tillsammans för att testa, utveckla och skapa nya stadsmiljöer genom avancerade simuleringar av trafik eller strömförsörjning.

Passande fysiska objekt kan vara en byggnad, en tunnel, en bil eller en hel stad. Till varje objekt skapas en digital tvilling. Den skall alltid finnas tillgänglig för alla involverade, oberoende av plats och tid. Via sensorer överför det fysiska objektet information konstant till sin digitala tvilling för att alltid ha data i realtid. Om infrastruktur och byggnader kopplas ihop med hjälp av digitala tvillingar så skulle arkitekter kunna testa inverkan av en ny byggnad på trafiken eller hur den behöver vatten- och strömförsörjning samt inverkan på omvärlden.

Läs mer om digitala tvillingar här

AEC är en ledande svensk leverantör av CAD-, BIM- och IT-lösningar för effektivt samhällsbyggande. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och kvalitetssäkra sina digitala processer.

www.aec.se