Kvalitet och flexibilitet är hörnstenar i de rekryteringar Agardh Recruitment & Consulting gör. Vd Pernilla Agardh har lång erfarenhet från Life Science-sektorn.

Agardh Recruitment & Consulting skräddarsyr rekryteringen

Bra rekryteringar är en nyckel till framgångsrika Life Science-bolag. Som en av få certifierade rekryterare i Sverige erbjuder Agardh Recruitment & Consulting både värdefull branschkunskap och en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. 

Jakten på rätt kompetens har vuxit till en av Life Science-sektorns stora utmaningar. Med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin har Agardh Recruitment & Consulting byggt upp såväl gedigen kompetens kring rekrytering som en utmärkt förståelse för den nordiska marknaden. Med utgångspunkt från Lund erbjuder man tjänster i såväl Skåne som resten av Sverige och Danmark.  

– För bästa resultat skräddarsyr vi varje rekrytering utifrån bolagets behov. En av våra styrkor är den stora flexibilitet vi kan tillföra i uppdragen. Och jag finns med i hela rekryteringsprocessen: från kravprofilen skrivs till att kandidaten är bakgrundkontrollerad och kontraktet klart, säger Pernilla Agardh, vd Agardh Recruitment & Consulting. 

Effektiva team nästa steg 
Agardh Recruitment & Consultings kunder spänner från små start up-bolag till etablerade företag med omfattande verksamhet på många marknader. 

– Jag har varit med rekryterat den allra första anställda för många start up-bolag. Det är alltid en speciell rekrytering, där det handlar om att hitta och attrahera kandidater som är redo att ta sig an de många utmaningar en start up möter på vägen, säger Pernilla Agardh. 

Med rekryteringen på plats är nästa utmaning att skapa välfungerande, produktiva team i företagen. Därför arbetar Agardh Recruitment & Consulting också med att bygga effektiva team utifrån Belbins teamroller. 

– Inte minst för mindre bolag är teamsammansättningen väldigt sårbar. Det är oerhört viktigt att man använder kompetensen i sitt team på ett optimalt sätt, och där kan Agardh Recruitment & Consulting vara med och bidra, säger Pernilla Agardh. 

Agardh Recruitment & Consulting startade 2017 med inriktning mot rekrytering och effektiva team inom Life Science, samt coachning i jobbsökande till expats via NetExpat. Pernilla Agardh har 20 års erfarenhet av arbete i olika roller i industrin, och är en av få certifierade rekryterare i Sverige. 

Läs mer här