Förfyllda sprutor ökar patientsäkerheten och frigör tid

Förfyllda sprutor är innovativa injicerbara läkemedel för sjukhusbruk. Med förfyllda sprutor ökar säkerheten för både sjukvårdspersonalen och patienterna, samtidigt som tid frigörs och svinnet och avfallet minskar.

Inom sjukvården används ofta sprutor för att injicera läkemedel. Vanligtvis fylls sprutor manuellt från glasampuller med koncentrerat läkemedel. Ofta ska det därefter ske en korrekt utspädning av läkemedlet så att dosen till patienten blir korrekt. Det ska också fästas etiketter på sprutorna som också måste desinficeras före användning.

Denna manuella process tar tid och innehåller moment då läkemedlet kan kontamineras av bakterier från omgivningen. I stressade situationer ökar risken att begå misstag vilket kan få allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten.

Många fördelar med förfyllda sprutor från Aguettant Nordic

Användandet av förfyllda sprutor spar dyrbar tid jämfört med att använda manuellt förberedda sprutor. Har man hundratals patienter om dagen i en stor sjukvårdsorganisation så frigörs värdefull tid som kan läggas på annan vård.

Men tid handlar också om att rädda liv. Vid akutsituationer som ett hjärtstopp kan varje sekund vara avgörande. En spruta förfylld med en korrekt dos läkemedel kan vara skillnaden mellan liv och död.

Förfyllda sprutor förenklar arbetsprocesserna, minskar kognitiv komplexitet under förberedelserna av medicinen och minimerar den potentiella risken för medicineringsfel.

Förfyllda sprutor har mindre påverkan på miljön eftersom både avfallet och svinnet av läkemedel minskar.

För vissa operationer ska det finnas sprutor fyllda med läkemedel och klara att använda. I en betydande andel av dessa operationer behöver de inte utnyttjas, och slängs då. Detta är ett enormt slöseri som bruket av förfyllda sprutor åtgärdar.

Om Aguettant Nordic

Laboratoire Aguettant är ett familjeägt läkemedelsföretag dedikerat till utveckling, industriell produktion och distribution av innovativa injicerbara läkemedel.

Aguettant Nordic är ett dotterbolag till Laboratoire Aguettant. Vi är stolta över att samarbeta med över 300 sjukhus i de nordiska länderna, för att de valt oss då de litar på vårt sortiment av injicerbara läkemedel och våra lösningar.

Läs mer på: www.aguettantnordic.dk

Möt oss också på LinkedIn på: www.linkedin.com/company/aguettant-nordic/