Airport City Stockholm – med gångavstånd till världen

Det är svårt att komma närmare världen än du gör i Airport City Stockholm. Flygplatsstaden sysselsätter redan 26.000 människor på 800 företag i vad som är på väg att bli en av landets viktigaste tillväxtmarknader och Skandinaviens främsta transportnav. Stadspulsen och den globala närvaron är slående.
– Det känns som att man är mitt i huvudstadens citykärna så fort man kliver utanför terminalen, säger VD Fredrik Jaresved.

En ny superregion
Förut kallades det ”den gyllene axeln” – området mellan Stockholm och Uppsala som skulle stå för den största utvecklingsökningen i Sverige under de kommande tjugo åren. Nu omtalas det redan som en ny superregion. Stockholm och Uppsala växer samman via Arlanda och bildar Sveriges första riktiga flygplatsstad. Bara under de senaste tre åren har antalet etablerande företag i Airport City Stockholm ökat med hela 27%, och enligt alla prognoser fortsätter trenden.

– Det är spännande att se att antalet verksamheter växer så snabbt här, säger Fredrik Jaresved som är VD för Airport City Stockholm. I synnerhet den kraftiga ökningen av små och medelstora verksamheter. Här finns en stabil och växande marknad, med tillgång till kvalificerad arbetskraft och hög tillgänglig­het. Det finns inte många platser som kan skylta med att ha resten av världen inom gångavstånd.

Långsiktigt samarbete
Det är Swedavia, Sigtuna kommun och Arlanda­stad Holding som tagit fram stadsbyggnads­planen och varit drivande i arbetet med Airport City Stockholm. Det täta samarbetet är en avgörande framgångsfaktor med stora synergi­effekter.

– Samarbetet mellan stat, kommun och det privata näringslivet runt flygplatsstaden är unikt och det är en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området, säger Leif West som är styrelseordförande för Airport City Stockholm och vice ordförande i Arlandastad Holding.

– Det viktigaste är att vi skapar och utvecklar morgondagens arbetsplats, mötesplats och resenav, säger Karl Wistrand som är VD på Swedavia Real Estate. Den starka tillväxten vi ser nu ger ännu större behov av etableringsmöjligheter.

Utvecklingen av Airport City Stockholm är också av strategisk betydelse för hela Sigtuna kommun. Även här arbetar man proaktivt med högt ställda mål.

– De resurser som skapas återinvesterar vi i framtidssatsningar inom skola, äldreomsorg, vård, trygghet, kultur och idrott, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst.

Med världen som marknad
Visionen för Airport City Stockholm med 50.000 arbetstillfällen år 2030 gör flygplats­staden till ett av landets viktigaste tillväxt­områden.

– Nästa steg är att bli ännu starkare inom mötesindustrin. Redan idag finns betydande konferensverksamhet och omfattande utbildningsverksamhet, inte minst kopplat till fordonsindustrin. Nu ser vi fram emot att få igång mässan vid Eurostop samt en större kongressanläggning vid flygplatsen, säger Fredrik Jaresved.

Den nya mässan är före detta Eurostop Arlanda som byggs om till en modern inter­nationell mötesplats med mässhallar, konferens­utrymmen och hotell. Än så länge går den under benämningen Scandinavian Expo, och beräknas öppna årsskiftet 2019/2020.

– Sedan handlar det förstås mycket om fler starka etableringar. Och det gäller i stort sett samtliga sektorer med världen som marknad. En dröm vore att få in Svenska Fotbolls­förbundet som nu undersöker möjligheten att förlägga en högkvalitativ ”Training Academy”, ett nav för utbildning och utveck­ling av spelare, tränare och domare med närhet till världen, avslutar Fredrik Jaresved.

Presenteras av:


Airport City Stockholm är Sveriges första flygplatsstad och har genererat mer än 100 nya verksamheter på tre år. Mer än hälften av jobben är utanför transportsektorn, och både underleverantörs- och tjänstesektorn ökar kraftigt. Idag arbetar här 26.000 människor på 800 företag, och visionen är 50.000 jobbtillfällen senast 2030.

Läs mer här