Nu expanderar ambulanssjukvården kraftigt

Ambulanssjukvården ställs inför nya utmaningar med en växande befolkning och samhället förväntar sig en ambulanssjukvård som fungerar dygnet runt, under årets alla dagar.

 Inom de närmaste åren förväntas AISABs verksamhet att växa i ansvar, uppdrag och i antal anställda. AISAB har också en central roll i den kunskapsstyrning som sker inom landstingets prehospitala verksamhet med fokus på utbildning, forskning och utveckling. Målet är att fortsätta erbjuda en trygghet till länets invånare och vara ledande inom prehospital akutsjukvård.

– När en person är i behov av ambulanssjukvård ska man få vård av högsta kvalitet, säger Jakob Lederman, specialistsjuksköterska på AISAB.

Något han också ser som positivt är den kompetensutveckling som ges till medarbetarna och som i sin tur bidrar till en högre patientsäkerhet och fler nöjda medarbetare.

– Vi är ödmjuka inför att vi inte kan allt, det handlar om ett livslångt lärande.

Ulrica Herlitz, ambulanssjukvårdare på AISAB, håller med Jakob och tillägger att hon är glad över att vara en del av AISAB.

– Första gången jag satte mig i en ambulans var jag fast och det är en enorm trygghet att AISAB är ett landstingsägt bolag. Gillar man akutsjukvård, frihet och att ha roligt på jobbet, då är det perfekt, avslutar hon.

Presenteras av:

AISAB- Ambulanssjukvården i Storstockholm AB bedriver ambulanssjukvård och ägs av Stockholms läns landsting. Från sju ambulansstationer bemannar cirka 320 medarbetare 31 akutambulanser, varav en utomlänsambulans, PAM-enhet, akutläkarbil och två intensivvårdsambulanser. AISAB bedriver även transport av avlidna på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Läs mer här