Heike Erkers, Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Fotograf: Magnus Länje

Akademikerförbundet SSR: ”Med rätt resurser kan våra medlemmar arbeta mer brottsförebyggande”

Genom ökade befogenheter och mer resurser till yrkesgrupper som socialsekreterare och skolkuratorer kan förebyggande arbete minska brottsligheten i samhället. Det menar Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
– Förebyggande insatser är A och O. Verksamheten måste grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet där professionen ges ett stort handlingsutrymme, säger hon.

Ökad kriminalitet är ett hett politiskt ämne, och många röster höjs för att bland annat skärpa straffen. På Akademikerförbundet SSR vill man också minska brottsligheten genom att börja i den andra änden.

– Det har varit mycket diskussioner om brottsbekämpning men vi tycker att man skjuter in sig väldigt smalt när man säger att det är de rättsvårdande myndigheterna som ska stävja kriminaliteten. Vi har en god kännedom vad som händer i samhället och vill därför prata mer om hur man stänger dörren in till kriminalitet för barn och ungdomar, säger hon.

I dag regleras socialtjänstens arbete av socialtjänstlagen och den måste förändras, menar Heike Erkers.

– Det borde stå i socialtjänstlagen att alla kommuner ska ha förebyggande insatser. Det ska alltså vara ett ska-krav, säger hon och tillägger:

– Då behövs också större resurser för socialtjänsten och fler skolkuratorer till skolan.

Hembesök tillsammans med BVC
Ett förslag är att när personal från BVC gör sitt obligatoriska hembesök hos ett nyfött barn, ska personal från socialtjänsten följa med för att få en uppfattning om huruvida förebyggande insatser måste göras.

– Då kan socialtjänsten se om familjen behöver stöd. Detta är rent förebyggande. Vi vet att om man istället väntar och gör insatser för en ungdom som redan valt den kriminella banan kan det vara för sent, säger hon.

En viktig förändring måste också ske inom socialnämnderna, där lekmän i dag fattar beslut för socialsekreterarnas arbete, till exempel om ett barn ska omhändertas. 

– Socialnämnderna ska inte ta myndighetsbeslut. Det måste de professionella tjänstemännen göra, det vill säga socialsekreterarna. Det är de som har kunskaperna, avslutar Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Förbundets medlemmar har  beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar och arbetar exempelvis inom ekonomi, administration, HR/personalutveckling, socialt arbete, hälsovård. En del av medlemmarna är chefer eller egenföretagare.

Läs mer på akademssr.se