Utan förebyggande arbete kommer brottsligheten öka

Gängkriminalitet, brottslighet och missbruk länkas ihop och blir stora rubriker i media. Heike Erkers, Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, tycker att vi i stället bör fokusera på lösningar. Här är förebyggande arbete med satsning på yrkesgrupper som socionomer, kuratorer och skolpersonal rätt väg att gå.

– Det satsas för lite på förebyggande arbete. Brottslighet har naturligt varit i fokus under valåret och i media, men politikens svar har nästan uteslutande handlat om hårdare tag och längre straff. Det behövs mer för att komma till rätta med problemen. Vi behöver rikta fokus mot förebyggande arbete och lyfta de yrkesgrupper som tidigt kan komma in och vända den negativa spiralen för barn och unga på väg in i brottslighet, missbruk och psykisk ohälsa, säger Heike Erkers.

Det räcker inte med hårdare straff för att komma till rätta med gängkriminalitet. Poliser är viktiga men utan socialsekreterare, skolkuratorer och elevhälsan kommer vi aldrig som samhälle att kunna bryta nyrekryteringen till gängen. Det här måste komma med i samhällsdiskussionen, anser Heike Erkers och Akademikerförbundet.

Nya krav på socialtjänstlagen
Ett sätt är att våra nya politiker tar ansvar och ser till att kraven skärps i socialtjänstlagen. En ny lagstiftning behövs med tydliga krav om att kommuner ska arbeta förebyggande och att verksamheter kopplade till social omsorg bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Det här gäller inte enbart kopplingen till gängkriminalitet och brottslighet. Våra nya politiker behöver även se över det stigande antal unga kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Här behövs tidiga insatser, redan på BVC, för att hjälpa och stötta föräldrar och i skolhälsovården för att fånga upp tidiga tecken på exempelvis missbruk. På så sätt kan vi tidigt stänga dörren till långvarig psykisk ohälsa, säger Heike Erkers.

Här är det också viktigt att skapa förståelse kring hur ett tidigt förebyggande arbete kan gå till. När ett barn föds har till exempel BVC och de hembesök de utför hos föräldrarna en viktig funktion på flera plan. Det handlar inte om övervakning eller att komma med pekpinnar eller till och med den seglivade myten om att ”Socialen kan ta mitt barn ifrån mig”. Tvärtom, kommunens förebyggande arbete ska här handla om att hjälpa och stötta föräldrarna, att så fort barnet föds erbjuda samhällets resurser som en hjälp till att forma ett tryggt och bra föräldraskap. Det påverkar i sin tur barnets förmåga att ta till sig sin skolgång på bästa sätt. En trygg barndom och en välfungerande skolgång är bästa vaccinet mot kriminalitet och psykisk ohälsa.

Akademikerförbundet SSR:s krav:

  • Tio tusen fler som jobbar förebyggande.
  • Tio miljarder mer till förebyggande arbete.
  • Rätt insats till rätt individ, i rätt tid – använd vetenskap och beprövad erfarenhet.

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande fackförbund för samhällsvetare. Hos oss finns inga ”typiska” medlemmar. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor, vi är egenföretagare och har chefsposter. Vi är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare .Det som förenar våra 76 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Som förbund är vi partipolitiskt obundet, men vi tvekar inte att ta ställning i frågor som rör våra medlemmar och deras arbetsvillkor.