Så blir det lätt att göra rätt –
med Alfa eCare Omega

Med ambitionen att bli Sveriges mest uppskattade leverantör av digitala lösningar för vård och omsorg arbetar Alfa eCare proaktivt för att hjälpa vården att stå bättre rustad inför morgondagens utmaningar. Med teknisk spetskompetens och bred kunskap om vård och omsorg vill Alfa eCare vara delaktiga i att framtidssäkra den svenska hälso- och sjukvården.

Alfa eCare började som det relativt anonyma Alfa kommun och landsting, men har under de senaste åren växt kraftigt och åtnjuter nu stort förtroende från marknaden. VD Albert Winter är övertygad om att det är Alfa eCares samlade kompetenser inom digitala vårdlösningar som ligger bakom framgången.

– På grund av vår insikt i vilka behov de olika aktörerna har, har vi kunnat utveckla produkter som är användarvänliga och funktionella. Sådant som idag görs manuellt hos kunden kan vi digitalisera, vilket leder till färre avvikelser och effektivare processer som enkelt kan efterlevas.

Under det senaste året har Alfa eCare genomgått ett flertal stora förändringar, varav den största måste sägas var förvärvet av IT-innovatören Joliv.

– Vårt mål har varit att växa såväl organiskt som genom förvärv; samgåendet med Joliv var ett viktigt steg i den riktningen. Sammanslagningen stärker oss båda, dels eftersom det breddar vårt erbjudande genom exempelvis Jolivs planeringsverktyg Mobil Omsorg, men också för att vi har liknande företagskulturer och målsättningar. Även om vår ambition är att växa vill vi fortsatt vara en leverantör som står kunden nära, inte bli en stor aktör som inte är engagerad i kundens behov och verksamhet.

Albert Winter

Nytt verksamhetssystem - Omega
Samtidigt pågår ett intensivt rebranding-arbete, där både logotyp, budskap, målsättning och vision utvärderas och förbättras. Albert betonar att satsningen i grunden handlar om att matcha hur företaget uppfattas, både av kunder och av medarbetare.

– Vi vill bli Sveriges mest uppskattade leverantör av digitala lösningar för vård och omsorg. Att bredda vårt produktutbud och erbjuda ett helhetserbjudande är en avgörande faktor i den processen. Av denna anledning lanserar vi nu ett nytt verksamhetssystem, Alfa eCare Omega.

Omega är ett modernt, användarvänligt system som till skillnad från de flesta konkurrenter är helt webbaserat och ligger i den tekniska utvecklingens absoluta framkant. Fokus ligger på processorientering, användarvänlighet och tillgänglighet och det kompletterar Alfa eCares övriga tjänster.

– Omega är helt modulbaserat och därför kan kunderna välja vilka delar de har behov av. Tillsammans skapar vi ett skräddarsytt system som har en stabil, standardiserad men fortfarande flexibel bas. Alla flöden är 100 procent anpassningsbara. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt.

Förvaltar och utvecklar
Omega utvecklas kontinuerligt med nya funktioner och Alfa eCare sköter även driften av systemet. Det innebär att kunden och slutanvändarna har stöd i sin användning från A till Ö.

– Omega lämpar sig för såväl privat som offentlig sektor, både beslutsfattare inom kommuner och myndigheter och utförare, såsom hemtjänst och LSS. Eftersom vi själva sköter underhåll och utveckling ansvarar vi också för att även fortsättningsvis hålla Omega uppdaterat med de senaste tekniska möjligheterna – vi erbjuder helt enkelt en komplett lösning, avslutar Albert.

Alfa eCare skapar digitala lösningar och tjänster för vård och omsorg, med fokus på användarvänlighet i alla led. Alfa eCare gör det lätt att göra rätt genom att kombinera teknisk spetskompetens med lyhördhet för verksamhetens och användarnas behov.

Tel: 040 – 662 20 10

E-post: info@alfaecare.se

www.alfaecare.se