En äldreomsorg med personliga möten och välfärdsteknik i fokus

Digitala lås, e-signering, medicinskåp som öppnas från mobilen och VR-teknik.
Det som utmärker Älmhults kommuns äldreomsorg är att man satsar på att implementera nya tekniska lösningar för att förbättra arbetsrutiner, ge ökad trygghet, delaktighet och självständighet för alla.

– Det unika med att arbeta hos oss är att vi erbjuder ett spännande arbete med fokus på mänskliga möten i kombination med välfärdsteknik. Älmhults kommun ligger i framkant, där vår nyfikenhet på nya digitala lösningar och enkelheten att pendla hit gör oss till en attraktiv arbetsgivare, berättar Gun Bylund, äldreomsorgschef i Älmhults kommun.

Dessutom fokuserar socialförvaltningen på att få ner antalet medarbetare per chef som gör att personalen känner sig sedd och att utvecklingsarbetet effektivt kan drivas framåt.

Teknik skapar mer tid för möten
Personalen arbetar mobilt och allt från journaler till medicinsk e-signering och genomförandeplaner finns i mobiltelefonen. Att allt finns samlat skapar trygghet för både personal och brukare. Personalen kan agera snabbt vid eventuella avvikelser och blir mer tillgängliga för brukaren. Personalen hämtar vid arbetspassets start ut en mobiltelefon och har via mobilen tillgång till modern teknik under arbetsdagen.

– Den information som loggas genom digitala hjälpmedel kan vi använda för att förbättra och vid behov förändra arbetssätt och rutiner inom äldreomsorgen, berättar Sebastian Marginean Svensson, larmsamordnare på Älmhults kommun.

Välfärdsteknik i framkant
Älmhults kommun använder redan idag digitala lås, e-signering, medicinskåp som öppnas från mobilen och VR-teknik. Inom en snar framtid kommer man också att prova tillsynskameror. Trygghet, självständighet, delaktighet och säkerhet är ledord när ny teknik börjar användas.

– I vår strävan att ligga långt fram i användandet av välfärdsteknik för framtidens vård är vi ibland pilotkommun för nya digitala lösningar, säger Sebastian.

– Möjligheterna är oändliga! Med VR-tekniken kan en brukare få möjlighet att cykla eller vandra på gatan där de växte upp, berättar Gun.

Att ligga långt fram i digitaliseringen påverkar hela samhället med fördelar som ökad säkerhet, ökad delaktighet, bättre tjänster och kommunikation.

Presenteras av:

I Älmhults kommun bor drygt 17 000 personer och befolkningen ökar som aldrig förr. Hit kommer människor från världens alla hörn för spännande karriärmöjligheter och ett tryggt småstadsliv. I Älmhult finns det småländska: företagsamhet, påhittighet och vacker landsbygd. Kontrasten mellan den småländska idyllen och den globala mötesplatsen gör oss till något unikt och spännande.

Läs mer här