Aluwave och Siemens erbjuder framtidens IoT-styrning av fastigheter

För att klara av energibrist och högt ställda miljömål behöver smart fastighetsstyrning bli norm – inte minst i skolvärlden. Denna möjliggör en mer trygg och hälsosam arbetsplats och kan samtidigt kapa så mycket som 85 procent i energikostnader.

Tillsammans med Siemens tillhandahåller nu Aluwave ett ultramodernt och energieffektivt system för smarta byggnader: Siemens Enlighted. Siemens Enlighted är en IoT-lösning som består av små mikrodatorer, vilka installeras i befintliga armaturer och kopplas till en avancerad analysplattform. Från där är möjligheterna obegränsade, men i skolmiljön är första steget att ta kontroll över belysningen. 

Sensorerna kan anpassa ljuset efter mängden ljus från fönsterna med funktionen Human Centric Lighting som återger dagsljuset. För elever och pedagoger i skolorna ger det här en mycket positiv påverkan på deras arbetsmiljö och trivsel. I det långa loppet leder detta till att elevernas resultat och pedagogernas prestationer förbättras. 

– Systemet är så smart att det till och med vet om det är monterat i Skåne eller Lappland, eftersom behoven ser olika ut, förklarar Mats Salomonsson, VD för Aluwave.

Utöver att mäta ljus, kan sensorerna också läsa rörelse, energiförbrukning, värme, kyla samt lokalisera både människor och material. Detta öppnar upp för möjligheterna att styra fastighetens alla funktioner utifrån hur byggnaderna faktiskt används. 

– Belysningsstyrning är ingenting nytt på marknaden, utan det som gör systemet kraftfullt är påbyggnadsmöjligheten av applikationer och tjänster. Dessa ger förståelse över hur byggnaderna används och hur de kan styras mest effektivt, säger Sofia Erinder, digital affärsutvecklare hos Siemens.

Stor expertis inom belysning
Aluwaves kompetens omfattar förståelse av ljus, elektronik, mekanik, design, produktion och distribution. På grund av sin bredd tar bolaget ofta rollen som produktutvecklingspartner i sina kunders projekt.  

– Vi äger hela utvecklingsprocessen inom oss och kan tillhandahålla produkt som är färdig för marknaden på bara fyra till sex månader, säger Mats Salomonsson.

Han fortsätter:

– Mer som utmärker oss är vår kompetenshöjd, eftersom vi kommer ifrån elektroniksidan, och att vi alltid levererar en väldigt bra kvalitet. Vi tillverkar heller inga egna produkter, så med andra ord konkurrerar vi aldrig med våra kunder.

Framtidsplaner
För att kunna fortsätta med innovationsprojekt och effektivisera sin produktion ytterligare så flyttar Aluwave in i nya lokaler vid årsskiftet. Anläggningen byggs nu och ska bli den modernaste belysningsfabriken i Europa. Där kommer sensorerna integreras direkt i armaturerna och tillsammans säljas på marknaden som ett system. 

Läs mer om Aluwave här

Aluwave är ett innovationsföretag som tar fram skräddarsydda lösningar för belysningsbranschen, med produktionsenheter i Sverige och Asien. Siemens är ett teknikföretag som har stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i mer än 170 år, med hjärtat i elektrifiering, automation och digitalisering.

https://www.youtube.com/watch?v=qDO4Tt3xm-k