Caroline Fjellner är VD för &Frankly, en app där medarbetarna kan göra sin röst hörd hos arbetsgivarna. ”Medarbetare som känner sig hörda är 4,6 gånger mer benägna att göra ett bra jobb” säger hon.

Framtidens arbetsplats har
engagemang i fokus

Glöm bollhav, pingisbord och barista! Dagens medarbetare behöver känna att det finns en hög grad flexibilitet, delaktighet och god kommunikation för att vilja stanna hos företaget.

Statistiken är tydlig: engagerade medarbetare höjer lönsamheten, produktiviteten och kundnöjdheten hos företagen. Enligt analysföretaget Gallup minskar de också sjukfrånvaron och personalomsättningen. Bland svenska organisationer uppger dessvärre endast 15 procent av medarbetarna att de är känner sig engagerade. Med dessa insikter har engagemang idag blivit en allt högre prioriterad fråga hos svenska företag.

Caroline Fjellner identifierade tidigt behovet av att bättra kunna driva engagemang i verksamheter och har länge arbetat med att utforma metoder för att uppnå just detta. Tillsammans med medgrundaren Peder Nordvaller startade hon 2014 företaget &frankly - en unik digital tjänst för chefer och ledare som vill öka engagemanget bland sina medarbetare.

– Det är otroligt många som inte trivs på sina arbetsplatser. Samtidigt finns tydliga mönster som visar att organisationer med ett starkt fokus på engagemang också driver övriga resultat i en positiv riktning, säger Caroline Fjellner.

Är du nyfiken på hur andra företag jobbar med Engagemang på arbetsplatsen?

Hybrida arbetsplatser ställer nya krav
Pandemin blev en stor prövning för chefer och arbetsgivare att testa sin tillit till medarbetarna och finna nya sätt att både kommunicera, skapa gemenskap och ägandeskap. Ökad digitalisering och hybrida arbetsplatser har blivit vedertagna fakta och det finns nog ingen som kan se en framtid där näringslivet går tillbaka till sina tidigare rutiner. Det ställer nya krav på hur man kan skapa delaktighet och engagemang. Så hur arbetar man med engagemang i detta nya normala?

De flesta organisationer inser att engagemang inte uppstår utan genuin tilltro till medarbetarna och att det är något man måste jobba kontinuerligt med. Kulturen betyder i sin tur otroligt mycket för engagemanget. Att det finns en tydlig riktning i verksamheten, en gemenskap, med möjlighet att påverka och få göra sin röst hörd – och detta är minst lika viktigt, om inte mer, vid distansarbete, säger Caroline.

Skapa förutsättningar för ärlig kommunikation
I frågan om att få göra sin röst hörd så är det av högsta vikt att organisationen skapar enkla och trygga förutsättningar för detta.

För att mäta och driva engagemang behöver du förstå vilka synpunkter och behov medarbetarna sitter med. Genom detta kan du skapa insikter för vad som ska till för att driva engagemang och förändring i en positiv riktning, förklarar Caroline.

Via &frankly skickar HR och teamledare ut temabaserade snabbenkäter, så kallade pulsar, till personalen, där frågorna handlar om allt från motivation, stressnivå och ledarskap på arbetsplatsen till en eventuell omorganisation. Svaren är anonyma och följs upp med idéer om hur man kan gå vidare.

– När medarbetarna känner att de kan vara öppna och ärliga i sin feedback, får man också en mer korrekt bild av verkligheten, vilket samtidigt medför att anställda känner sig delaktiga och engagerade.

– Förstår man vart arbetsplatsen är på väg och känner att man vill åt samma håll, då kommer engagemanget på köpet. Medarbetarna blir mer lojala och väljer att stanna kvar. De blir också mer ansvarstagande och kreativa, vilket höjer lönsamheten. Det är något alla vinner på och glädjande är förstås att allt fler verksamheter nu ser detta, avslutar Caroline.

 

&FRANKLY
grundades 2014 av Caroline Fjellner (CEO) och Peder Nordvaller (CTO) och omsätter idag 40 Mkr. Företaget har 550 kunder (Swedbank, Fortum, Dustin, Sabis, Oatly, LeeRoy mfl) och utsågs i år till ett av Sveriges hetaste Scaleups.

Läs mer här