Familjeföretaget revolutionerar grunden för framtida generationer

Våren 2016 tecknade familjeföretaget Antopus Solution AB ett avtal med sin tyska leverantör som har marknadens grönaste byggprodukt. Ett prisat patent som möjliggör optimal användning av råvaror, i detta fall världens äldsta byggmaterial - cement. Produkten Isobetong® by Lithopore® används just nu på flera nya områden i hela Sverige.

Familjeföretaget och produkten Isobetong® är här för att förändra spelregler och skapa förutsättningar där det tidigare inte varit möjligt att nå fram. Deponitäckning, tunnlar, järnvägar, kulvertfyllningar, konstgräsplaner, miljösaneringar med mera. Listan på områden där produkten kan bidra till en effektivare byggprocess kan göras lång och allt startade hos ett familjeföretag i Kungsbacka 2016.

10 procent är mindre än 100 procent
Isobetong® baseras på additiv från det prisbelönta tyska bolaget LUCA Int. Den biotekniskt framställda lättviktsfyllnaden/isoleringen tillverkas i mobila fabriker genom att tillsätta cement, luft och vatten. Den ökande effektiviteten och miljöbesparingen är revolutionerande och ett måste för våra framtida generationer. 

Isobetong® by Lithopore® tillverkas nämligen på plats, vilket innebär att man enbart behöver transportera 10 procent i jämförelse med vad alternativen kräver. 

– Vi skulle kunna jämföra det med en ballong som fylls på med luft först då den är framme, säger Kigge Nilsson, försäljningsledare, och en av de tre grundarna av Isobetong®.

Låg vikt och hög hållfasthet
Isobetong® har använts vid bygget av Geely Innovation Center i Göteborg, vid gamla Lindholmsvarvet, som markkompensation. Den totala volymen uppgick till cirka 12,000 kubikmeter.

– I detta projekt valde man att använda Isobetong® som lättfyllning då den låga vikten i kombination hög hållfasthet var avgörande, berättar Kigge.

Lösningen på komplicerade grundläggningar
Genom att använda Isobetong® i komplicerade grundläggningar minskas inte bara klimatpåverkan, även byggprocesser effektiviseras tack vare den mobila lösningen. Ett exempel på det är Lisebergs jubileumsprojekt där Isobetong på uppdrag av NCC lägger grunden.

Förutsättningarna i etapp ett i projektet var en komplicerad grundläggning med många pålar och genomförningar, en trång byggplats som inte lämnade mycket yta för uppställning av material samt en snäv tidsplan som krävde en produktionskapacitet på 300 kubikmeter per dag. Alternativen till Isobetong® var som alltid material med hög miljöpåverkan, det vill säga cellplast, skumglas eller lättklinker. 

– Tillsammans med vår uppdragsgivare NCC är vi stolta över att kunna leverera klimatpåverkande förbättringar till beställaren Liseberg, för framtida generationer, säger Kigge Nilsson.

Svart på vitt
Resultatet från denna etapp går inte att blunda för. Med Isobetong® som leverantör minskade transporter av material till byggplatsen med 2750 km och C02e-utsläppet med cirka 65 ton, vilket motsvarar ungefär 30 flygresor Stockholm-Bangkok tur och retur. 

Lösningen sparade också in 35 arbetsdagar i byggtid. Totalt gjorde man alltså besparingar på cirka en miljon kronor på utlägg, spill, hantering etcetera.

– Målet för oss, i alla projekt vi tar oss an, är alltid minskad klimatpåverkan och en effektivare byggprocess, berättar Göran Nilsson, vd och ISO-ingenjör på Isobetong® och avslutar:

– Vi vill att plast ska bort från marknaden och med vår produkt och lösning kan man göra skillnad på riktigt. Genom strategiska val i projekt, positionering och modell är det vår ambition att bygga en grön framtid med ett globalt fokus.

Läs mer om Isobetong här

Isobetong® by LithoPore®  är en biotekniskt framställd lättviktsfyllnad/isolering som tillverkas i mobila fabriker genom att enbart tillsätta cement, luft och vatten. Alternativet till Isobetong® by LithoPore®  är i första hand plast. Den ökade effektiviteten och miljöbesparingen är revolutionerande.