Aptiv suddar ut gränserna

På Mölndalsvägen i Göteborg hittar du ett 100 år gammalt startup-företag som saknar hierarki och jobbar gränsöverskridande med 147.000 kollegor över hela världen. På Aptiv vet man att det bara finns ett sätt att möta marknadens utmaningar: tillsammans.

När Delphi blev Aptiv för ett par månader sedan, finslipades både affärs­idén och marknads­strategierna. Idag är man både vassare och bredare än förut, har flera stora projekt i pipeline och expanderar flitigare än på många år.

Växer kors och tvärs
Som Delphi, var de i mångt och mycket en ganska traditionell leverantör till fordons­industrin. Men under nya namnet Aptiv är de mer att betrakta som ett världsledande teknik­företag med ett brett spektrum av mobilitets­lösningar. Med år av erfarenhet från den hård- och mjukvara som utgör hjärna och nerv­system i miljoner bilar världen över, tar de nu fram nya möjligheter för smarta städer, nästa generations leverantörer av transportlösningar och biltillverkare.
– Vi utvecklar och konstruerar både hård- och mjukvaran för framtidens lösningar inom områden som aktiv säkerhet, infotainment och avancerad elektronik, säger Lars. Det gör att vi har ett helhets­perspektiv som många andra saknar.

Nya utmaningar
I en värld där mjukvara blir en allt viktigare del av värdekedjan är det övergripande perspektivet värdefullt och ställer allt större krav på med­arbetare som är lika pålästa som nytänkande.
– Just nu letar vi efter konstruktörer och mjukvaruingenjörer, säger Magnus. Och det gäller allt vi gör ifrån säkerhet och system­arkitektur till ren infotainment.

En föränderlig marknad och ett agilt arbetssätt innebär att ingen dag på Aptiv är den andra lik. Nya projekt och ändrade förutsättningar avlöser varandra i ett utmanande tempo.
– Vi vet inte ibland vad vi jobbar med nästa vecka, säger Magnus. Utvecklingen går så snabbt och nya möjligheter skapas varje dag. Det är lika spännande som roligt. 

De snabbt föränderliga förutsätt­ningarna möjliggör också nya karriär­vägar och skiftande roller för med­arbetare som vill växa, avancera eller bara experimentera. Till­sammans med den täta sammanhållningen är det några av anledningarna att så få söker sig ifrån Aptiv och att de som gör det ofta  kommer tillbaka.
– Man hamnar lätt i ett fack hos andra på ett sätt man inte gör här, menar Lars. Här leder allting vidare, och man står aldrig still.

Vill bli fler
Aptiv är inne i en expansiv fas, och hoppas knyta till sig flera dussin nya medarbetare under året som kommer. Arbetsklimatet är varmt och framtids­utsikterna goda.
– Det känns ovant att se så mycket samlad kompetens på en plats som ändå präglas så mycket av ödmjukhet, säger Alex. Det gör det så mycket lättare att dela kunskap, och att ställa frågor.

Sandra, som är ganska ny på Aptiv, håller med.
– Jag har aldrig känt mig ensam här, säger hon. Tvärtom blir jag inklud­erad i allt och upplever verkligen att mina kollegor lyssnar på mig.

– Just att blanda olika erfarenheter, åldrar och bakgrunder är en del av anledningen till att många som är nya i branschen gör så bra ifrån sig redan efter en kort tid här, säger Magnus. De olika perspektiven ger synergieffekter som visar sig i starka prestationer.

– Men det är inte bara ballonger och glass, understryker Alexandra. Det är hårt och bitvis svårt arbete. Fast det är ju också det som gör det så roligt, avslutar hon.

Presenteras av:

Aptiv är ett globalt teknologiföretag som utvecklar säkrare, grönare och mer sammankopplade system som möjliggör framtidens mobilitetslösningar. Kunder utgörs inte enbart av fordonsleverantörer utan kan även bestå av exempelvis smarta städer och företag med uppdrag att leverera morgondagens mobilitets­upplevelser. Aptiv i Sverige är idag ca 350 medarbetare, fortsätter växa och söker nu efter kandidater med kompetens, fantasi och passion att leda utvecklingen inom mobilitet till nästa nivå. 

Läs mer här