Gratis skolfrukost för bättre skolresultat och jämlikare samhälle

I en undersökning som Arla genomförde förra året uppgav var tredje elev i grundskolan och varannan i gymnasiet att de slarvar med frukosten. Många försök med gratis skolfrukost har gjorts och mycket talar för att det leder till lugnare skolmiljö, bättre skolresultat och mer jämlika uppväxtvillkor. Malin Larsson (S) och Ulrika Heie (C) bjöd in till ett riksdagsseminarium i samarbete med LRF Mjölk.

En nyttig frukost ger en bra start på dagen. Men enligt Arlas Frukostbarometer uppger många elever att de inte äter frukost och en majoritet av rektorerna anser att elevernas frukostvanor är ett problem. Det är också vanligare att barn till föräldrar med lägre inkomster inte äter frukost.

Riksdagsseminarium om gratis skolfrukost
De försök med gratis skolfrukost som gjorts visar att frukosten har stor betydelse både för elevernas studieresultat och arbetsron i klassrummet. Det här är frågor som står högt upp på den politiska agendan och på Mjölkens dag, den 1 juni, bjöd därför Malin Larsson (S) och Ulrika Heie (C) i miljö- och jordbruksutskottet in riksdagen till ett samtal om potentialen med frukostservering på landets skolor.

Jämlikare skola
– Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport från i höstas visade att vart femte barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. Avgiftsfri skolfrukost kan vara ett verktyg för att motverka detta och nå en mer jämlik skola . Det är i skolan vi lägger grunden för ett starkt och tryggt samhälle, menar Malin Larsson.

– Skolor som erbjuder frukost ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan, eftersom de slipper vara hungriga och kan koncentrera sig lättare. Det är många viktiga och spännande initiativ som pågår runt om i Sverige, där lärande och kost uppmärksammas. Jag ser fram emot att fler engagerar sig i detta, säger Ulrika Heie.

Utjämningspotential
Vid mötet presenterade Dan-Olof Roth, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Petter Lundborg, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, sin forskning om vad den avgiftsfria skollunchen betytt för folkhälsa och utjämning av socioekonomiska skillnader. Forskningen pekar på att avgiftsfria näringsrika skolluncher är ett mycket samhällsekonomiskt effektivt sätt att bidra till mer jämlika uppväxtvillkor. Nu vill de gå vidare och studera vad införande av skolfrukost kan innebära.

– Givet de positiva resultat vi finner för utbildning och inkomster vid införandet av skollunchen på 1960-talet tror jag det även finns potential för socioekonomisk utjämning av skolresultat vid införande av skolfrukost, säger Dan-Olof Rooth.

Skolprojekt
Några skolor som prövar skolfrukostservering var på plats i Riksdagen för att dela med sig av sitt arbete. Martin Roth, rektor på Borgarskolan i Malmö, berättade om hur de sedan några månader tillbaka serverar frukost varje morgon.

– Genom att erbjuda frukost innan skolstart ser vi att elever som normalt inte äter frukost  presterar bättre i klassrummet. Det är bra för den enskilde eleven och för gruppen. Allt till en mindre slant som sannolikt har långsiktiga effekter.

På Norrstrandsskolan i Karlstad erbjuder man frukost och har skolmatsalen öppen hela dagen. Detta har varit mycket uppskattat och lockat 70-80 elever om dagen.

Läs mer här!

”Jättebra! Man får en mycket lugnare morgon hemma. Det är också mysigt att äta frukost med sina kompisar.

Lovisa Lyngstad, Norrstrandsskolan

”En toppengrej! Morgonstressen minskar och man orkar med de långa dagarna."

Linnéa Sjöstedt, Norrstrandsskolan

"Skönt att slippa stressa och äta i lugn och ro på skolan istället. Det bästa är att allt både är gott och nyttigt!

Tindra Lindgren, Norrstrandsskolan