Sverige behöver satsningar på infrastruktur i Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av de mest expansiva regionerna i Sverige och Europa. Men stora satsningar på infrastrukturen är nödvändiga för att flygplatsens, regionens och hela Sveriges konkurrenskraft ska kunna bibehållas och stärkas.

Med sitt strategiska läge mellan Stockholm och Uppsala och närheten till Arlanda är regionen mycket attraktiv för företag, boende och besökare.

– Det här är naturligtvis något som vi vill bygga vidare på. För att Arlanda och regionen ska kunna förbli en stark tillväxtmotor måste flera viktiga infrastrukturella satsningar genomföras, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna kommun.

På sina håll finns det stora begränsningar på grund av att infrastrukturen inte fungerar. Väldigt många människor måste först åka kollektivt i fel riktning för att ta sig till Stockholm innan de kan åka åt rätt håll. I dag finns det endast en tåglinje, Arlanda Express, som går direkt till flygplatsen.

– Det här innebär att många tvingas ta bilen för att kunna komma till Arlanda. Det i sin tur leder till att trafiken ofta nästan står stilla på E4:an. På grund av bristerna i kollektivtrafiken blir det alltså också svårt att ta sig fram med bil, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun.

Arlandaregionens parter består av dess kommuner Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna samt Swedavia/Stockholm Arlanda Airport. De har gemensamt pekat ut fyra strategiska och nödvändiga infrastruktursatsningar.

• Det behövs utökad kapacitet på Ostkustbanan genom två nya spår på sträckan Stockholm–Uppsala.

• Det behövs förbättrad kapacitet på E4:an med nya körfält och trafikplatser.

• Roslagsbanan behöver byggas ut till Arlanda.

• Det behövs en förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda och den kringliggande flygplatsstaden genom en utbyggd trafikinfrastruktur och utbyggda kollektivtrafiklösningar.

– Stockholm Arlanda Airport är ett viktigt nav i vårt nationella transportnät och dessutom Sveriges port till världen. En effektiv regional infrastruktur är nödvändig för att flygplatsen fortsatt ska kunna bidra till regionens och Sveriges konkurrenskraft, men också för att skapa förutsättningar för långsiktig hållbarhet och klimatomställning, säger Peder Grunditz, flygplatsdirektör, Stockholm Arlanda Airport.

– Vi kan inte finansiera de här satsningarna med kommunala skattemedel, säger Olov Holst. För staten är det lönsamma investeringar som betalar sig snabbt.

Enligt en rapport från analyskonsultföretaget WSP skulle de föreslagna satsningarna ge samhällsekonomiska nyttor på motsvarande 31 miljarder kronor. Den största delen av denna summa utgörs av restidsvinster.

I dag byggs Airport City upp runt Arlanda flygplats. Om satsningarna genomförs kan antalet arbetsplatser i flygplatsstaden öka från dagens 20 000 till 55 000 inom 15 år.

Satsningarna innebär också att kommunerna i regionen kan skapa förutsättningar för 62 000 nya bostäder.

Arlandaregionen initierar nu en Arlandaförhandling med alla berörda parter.

– Förhoppningsvis nappar både stat och region så att vi äntligen kan lösa de här problemen. Nu måste alla börja ta frågan om Arlanda på allvar, säger Parisa Liljestrand.

Presenteras av: