Deras snabbtester underlättar behandlingen av flera svåra sjukdomar

Tiden är en viktig faktor när det gäller behandlingen av bland annat cancerpatienter. Idag kan det ta flera månader innan läkare vet om en specifik behandling är effektiv. AroCells mål är att förkorta den tiden avsevärt och att även bidra till uppföljningen efter behandling vilket möjliggör att varje patient får lämplig vård vid rätt tidpunkt.

Cancer är ett stort hälsoproblem och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Under de kommande decennierna förväntas behovet av medicinsk behandling öka mer inom cancerområdet än inom de flesta andra terapeutiska områden. Med det följer ett allt större behov av bättre metoder för att utvärdera och följa upp behandlingars effektivitet.

– När en behandling väljs är viktigt att på ett tidigt stadium kunna avgöra om den har effekt. Då kan man avbryta en behandlingsmetod som inte visar sig fungera och ersätta den med en annan, och på så sätt undvika en lång period med oönskade biverkningar för patienten. Därför är snabba och kostnadseffektiva och tester viktiga, berättar Anders Hultman, AroCells VD.

AroCell är ett svenskt bolag som utvecklar och marknadsför blod- och urinprovstester inom onkologi (cancersjukdomar) och bakteriologi-områdena. Inom onkologi används deras mätning a biomarkörer för att stödja behandlingen av exempelvis bröst-, prostata- och urinblåsecancer. Produktportföljen inkluderar också ett bakteriologiskt snabbtest för tyfoidfeber.

Gustav Sten, COO AroCell, och Anders Hultman, VD AroCell

Under året har AroCell gått samman med IDL Biotech. Den nya organisationen besitter en stor kompetens inom in-vitro-diagnostik och har flera produkter som är ute på marknaden.

– Målet är nu att höja ambitionen vad gäller forskning och utveckling, produktion och försäljning. Allt är på plats för att öka produktionsvolymerna och vi hoppas inom kort finnas på flera nya marknader. Nu när världen öppnar upp igen efter pandemin ser vi också en snabb återhämtning inom vårt onkologisegment med bland annat all time high-försäljning i Tyskland, säger Gustav Sten, COO.

Parallellt pågår planeringen av kommande kliniska studier som ska ligga tillgrund för ett flertal godkännanden för AroCells produkter på nya marknader.

– Man kan säga att covid-pandemin inneburit ett ”genombrott” för snabbtester i och med att de har använts i stor skala i många länder. Därför ökar intresset för våra produkter. Ett av våra mål är att komma in på den stora amerikanska marknaden. Vi har ännu bara skrapat lite på ytan av den potential för våra produkter som finns i hela världen, avslutar Anders Hultman.

AroCell AB utvecklar och marknadsför blod- och urinprovstest. Bolaget är specialiserat inom onkologi och bakteriologi och har en bred produktportfölj som används inom onkologi för att stödja behandlingen av olika cancerformer, och inom bakteriologi för diagnos av tyfoidfeber. AroCell är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på arocell.com