Art Clinic vid Sophiahemmet bedriver plastikkirurgi i världsklass - med patientens säkerhet i fokus

Många av de plastikoperationer som tidigare gjordes under Regionernas regi görs idag av privata aktörer. Samtidigt är kontrollen av de privata aktörerna undermålig, vilket många privatpersoner inte känner till. 1 juli trädde en ny lag i kraft gällande estetiska behandlingar, men den räcker inte menar Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic, den enda privata plastikkirurgiska verksamheten i Sverige som har en ISO certifiering.

– Vi får nu en ny lag, men den borde ha varit mycket skarpare. För oss är det självklart att våra patienter ska ha samma säkra vård som Regionerna kan erbjuda och att operationerna utförs av kompetent personal i säker miljö. Det tycker vi att alla patienter som genomgår privat plastikkirurgi i Sverige har rätt att kunna kräva, säger Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic.

Genom att kvalitetssäkra sin verksamhet och ha fokus på omsorg, trygghet och utveckling vill Art Clinic vara en ledande aktör inom privat plastikkirurgi.
– Vi har byggt upp en helhetslösning som vi ständigt utvecklar kompetensmässigt för att kunna ge patienterna, från första konsultation till sista återbesök, en bra kvalitetssäkrad vård. Vi satsar stort på kompetensöverskridning, mellan yngre och äldre mer erfaren personal. Vid Sophiahemmet har vi byggt en av Sveriges modernaste operationssalar för plastikkirurgi där vi använder den senaste teknologin kring ren luft för att minska smittspridning av infektioner, berättar Anders Liss, specialist i plastikkirurgi och koncernansvarig plastikkirurg inom Art Clinic.

Anders Liss och Ronnie Pettersson

Art Clinic, som idag har kliniker i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Jönköping, har avtal med Regionerna och bistår många av dem som underleverantör.
– Det ställer stora krav på oss som koncern och är samtidigt en kvalitetssäkring för våra privata patienter, fortsätter Anders Liss.

Kliniken i Stockholm är en del av Sophiahemmet Sjukhus vårdgalleria. Interiören går i mörka och välkomnande kulörer, allt för att skapa en mer rofylld miljö.
– Vi vill att inte bara att vår vård utan även vår miljö ska ge våra patienter en känsla av omsorg och trygghet, det som är våra ledord i hela vår verksamhet, förklarar Ronnie Pettersson.

Art Clinic Stockholm vid Sophiahemmet är en specialistklinik med fokus på omhändertagande och personlig service. Kosmetiska ingrepp blir allt vanligare och klinikens målsättning är att erbjuda plastikkirurgi på hög estetisk nivå. Samtliga av Art Clinic Stockholms kirurger är specialister inom plastikkirurgi och dess leg. sjuksköterskor har specialistkompetens inom operation, IVA och narkos. Art Clinic Stockholm är stolta över att alltid eftersträva naturliga och livsförhöjande resultat för sina patienter.

www.artclinic.se