Speljätten ATG – en talangmagnet för Sveriges IT-stjärnor 

Förändringstakten på dagens arbetsplatser går snabbt och en av flera pådrivande faktorer är digitaliseringen. Hos spelbolaget ATG, som valt att anta en ny skepnad, är det märkbart. Det ger deras medarbetare stora möjligheter att vara en del av flera spännande projekt.

Speljätten ATG travar på ny mark och har på kort tid vuxit starkt i omsättning och medarbetarantal. Lotta Nilsson Viitala, CFO, beskriver ett spelutbud som har förnyats och utvecklats och att det görs flera digitala satsningar för att generera nya spelupplevelser. Att ATG är mer än ett traditionellt spelbolag blir märkbart tydligt och bekräftas även av Lotta Nilsson Viitala.

– Organisationen har en stor inriktning mot IT, vi har breddat erbjudandet mycket och vi växer kraftigt. Det gör att det finns en mängd roller inom IT men också mer kommersiella roller lediga. Det är spännande utmaningar som finns att ta tag i, säger hon.

ATG:s CIO Per Gutesten avslöjar att siktet är inställt på att rekrytera drygt 30 nya talanger bara under 2020.

– Det är främst utvecklare och tekniker som kan det absolut senaste inom moln- och frontend-teknik.

”En ATG-anda”
För att fortsätta lyfta framgångssagor från innovationslabbet till verkligheten vill ATG uppnå epitetet som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. Enligt Per Gutesten är en väg dit att skapa en positiv arbetsmiljö som främjar innovation och utveckling.

– Det finns en ATG-anda med en fin gemenskap. Vi vill ha ett öppet arbetsklimat där vi kan prata om utmaningar och lära oss av varandra. Det tror jag skapar en miljö av tillit och samarbete. Vi vill också ge möjlighet att ta ägarskap och utvecklas åt sidled och uppåt. Med en idé finns stora möjligheter, det är snabba beslutsvägar och nära till beslutsfattare.

Det bekräftas av medarbetarundersökningen från 2019 där cirka 80 procent uppgav att de upplever att de har väldigt stora möjligheter att utveckla och påverka sitt arbete.

– Det är en väldigt positiv trend som helhet och för IT i synnerhet, menar Per Gutesten.

Satsar på starten
Katarina Widman, CCO, lyfter fram att ATG redan vid onboardingprocessen satsar på att skapa engagerade medarbetare.

– Redan i rekryteringsprocessen pratar vi om vårt manifest; vår mission, vision och vårt kundlöfte. Affärsmodellen utgår från kundresan och vi vill att alla ska veta vart bolaget är på väg och hur vi ska ta oss dit. Våra medarbetare behöver se vilken roll de spelar i helheten och hur de kan bidra i kundresan.

En utmaning för ett spelbolag kan vara en konflikt mellan innovation, snabbhet till marknaden och omsorg om kunden.

– Vi vill att våra kunder ska ha roligt och vara med oss under mycket lång tid. Då blir utmaningen snarare att förstå vad som kunderna vill ha och vad som är tekniskt möjligt i balans med vår omsorg om kunderna och vårt spelansvar, avslutar Katarina Widman.

Presenteras av: ATG

Fakta:

Ungefär 450 personer arbetar på ATG inkluderat produktionsbolaget Kanal 75. Hela ATG:s överskott går tillbaka till hästsporten. Vi vill vara en föregångare och förebild som bidrar till att skapa en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag. Vi vill vara spelbranschens kompass.  

Läs mer om oss:  https://omatg.se/om-atg/