Unik svensk innovation kan minska dödsfall inom intensivvården

Idag finns det ingen effektiv och säker behandling för de patienter som drabbas av Akut pulmunell hypertension, APH. Ett tillstånd som drabbar cirka 10 – 30 procent av de patienter som vårdas på intensivvården och som ofta leder till allvarliga komplikationer och dödsfall. En svensk innovation kan nu på sikt göra stor skillnad för dessa patienter.

– APH är precis som ett vanligt högt blodtryck fast i lungcirkulation. Det uppkommer när blodkärlen i lungans kretslopp drar ihop sig akut och då orkar ofta inte höger hjärthalva pumpa tillräckligt, så kallad hjärtsvikt som är ett tillstånd med hög dödlighet. Ett effektivt läkemedel för APH, som vi hoppas att vårt Supernitro ska bli, skulle kunna minska ett stort lidande och spara hundratusentals liv varje år, menar Per Agvald, vd Attgeno.

Idag är ett stort bekymmer inom vården att det inte finns effektiva och säkra läkemedel för APH.
– APH kan i princip drabba vem som helst, när som helst. Idag när vården kan behandla fler och fler äldre för svåra sjukdomar ökar också fallen av APH, säger Christofer Adding, medicinsk chef Attgeno.

APH medför ökad dödlighet
Vissa löper större risk att drabbas, exempelvis patienter med blodproppar, personer som utsatts för akut trauma eller svår infektion eller personer som genomgår hjärtkirurgi.
– Det finns även en ökad risk hos alla patienter som genomgår större kirurgiska ingrepp. APH vid infektion är vanligt, exempelvis har en svensk studie* visat att en tredjedel av de patienter som drabbades av covid och hamnade på intensiven fick APH och hos dessa var dödligheten efter tre veckor cirka sex gånger högre än hos de som inte drabbats av APH, berättar Christofer Adding.

Attgeno har sedan starten fokuserat på forskning och utveckling av NO-donerande läkemedel. Som den nya läkemedelskandidaten Supernitro som det nu påbörjats studier av på patienter vid två hjärtkirurgikliniker i Sverige.
– Genom vår forskning har vi kunnat visa att om man tillför NO, en gas som också produceras av kroppen själv, via en kontinuerlig intravenös infusion av Supernitro så frigörs NO så snabbt att huvuddelen av effekten sker på kärlen i lungcirkulationen varvid risken för biverkningar minimeras. Vi ser med stor tillförsikt fram mot de fortsatta studierna och målet är att få ut Supernitro på marknaden inom de närmsta åren, avslutar Per Agvald.

 

*En studie från nya Karolinska Sjukhuset visar att nästan en tredjedel av covidpatienterna som krävde intensivvård drabbades av APH. Efter tre veckor var dödligheten hos dessa patienter cirka sex gånger högre än hos de som inte hade drabbats av APH.

Om Attgeno
Attgeno AB är ett privatägt svenskt utvecklingsbolag för läkemedel med syfte att kommersialisera upptäckten av innovativa och effektiva NO-donerande läkemedel. Företagets ledande läkemedelskandidat Supernitro (PDNO) är för närvarande i tidig (fas 2 ) klinisk utveckling.

För mer information hänvisas till www.attgeno.com