Johanna Rosengren som är COO för Auntie Finland och vd för Auntie Norge.

Digital tjänst förebygger utbrändhet

Att förhålla sig till ett oroligt världsläge, hitta sin plats i den hybrida arbetsmodellen och samtidigt prestera på topp är psykiskt utmanande. Finska Auntie har utvecklat digitala tjänster som hjälper medarbetare och chefer att hantera stress och oro – innan detta utvecklas till något värre.

Psykisk ohälsa har varit den enskilt största orsaken till sjukskrivningar och förtidspensionering i Sverige under flera år. Pandemin och det osäkra världsläget talar inte för ett trendbrott i närtid. Utmaningarna med psykisk ohälsa och stress har förstärkts under de senaste åren, menar Johanna Rosengren som är COO för Auntie Finland och vd för Auntie Norge.

– Detta har dock gjort att många arbetsgivare har vaknat till. De har insett att anställda, särskilt yngre, förväntar sig att få stöd när det kommer till psykisk hälsa. För vissa är det ett krav vid val av arbetsplats, säger hon. 

Förebyggande psykologhjälp
Auntie är ett finskt bolag som förebygger utbrändhet och psykisk ohälsa. Redan 2016 såg ledningsteamet potentialen med videomöten, som fyra år senare blev det nya normala. Bolaget erbjuder olika paket som består av fem personliga videomöten med psykolog samt uppgifter att lösa mellan samtalen, för att angripa problem kopplade till exempelvis stress och självledarskap. 

– Tanken är att hjälpa anställda att agera på tidiga signaler. Varför är jag trött hela tiden? Varför känner jag ingen motivation? Genom att jobba förebyggande behöver stress inte utvecklas till utbrändhet, säger Johanna Rosengren. 

Auntie har utvecklat digitala tjänster som hjälper medarbetare och chefer att hantera stress och oro.

”En rad goda resultat”
Auntie samlar ett nätverk med över 120 psykologer och terapeuter som talar 22 olika språk. Deras expertis ger effekt – användarna känner sig 24 procent mindre stressade efter fem videosamtal. 

Ett av de över 400 företagen i Norden och Europa som använder Aunties samtalspaket är programvaruleverantören Visma. Paketen hjälper Visma att värna om medarbetarnas hälsa, menar HR-chefen Tommy Hallén.

– Hälsan är som bekant helt avgörande för trivsel, engagemang och fina prestationer. Vi har hittills sett en rad goda resultat som vi fått fram i samband med utvärderingen av de olika samtalspaketen, säger Tommy Hallén och fortsätter: 

– Stressnivån har minskat hos medarbetare som har samtalat om stress, och den upplevda hälsan har generellt förbättrats. Vi har dessutom fått väldigt positiv respons från medarbetarna, som känner att vi som arbetsgivare bryr oss om vår personal på riktigt.

Tredubblar omsättningen
Att fler arbetsgivare ser vinster med att jobba förebyggande ger medvind för Auntie. Företaget har tredubblat sin omsättning årligen under flera års tid. Tillväxtboomen ser ut att hålla i sig, då behovet på marknaden är stort. 

– Det händer saker i vår omvärld som vi inte kan påverka. Däremot kan vi påverka hur vi processar dessa saker så att vi kan fortsätta fungera i vår vardag och på jobbet. Här behövs en tjänst som vår, konstaterar Johanna Rosengren. 

Vill du jobba förebyggande med din psykiska hälsa? Läs mer här.

Auntie grundades i Finland 2015. 2020 omsatte bolaget 1,3 miljoner euro. 2021 ökade omsättningen till 3,1 miljoner euro. Auntie har över 400 kunder i Norden och Europa.