Foto: Lars Wasell

Aurora Innovation hjälper hälso- och sjukvården till ökad tillgänglighet

Aurora teleQ är den digitala plattformen som sammanför vårdgivare och patient vid en tidpunkt som passar båda, över en kommunikationskanal som passar båda. Plattformen är utvecklad för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna, och med en förståelse för vårdpersonalens vardag.

– Drygt 80 procent av alla svenskar har vant sig vid vår tidsbestämda återuppringningstjänst per telefon, vilken bidragit till hög tillgänglighet till vården. Numera kan man under pågående samtal pendla mellan den kanal som passar bäst, mellan exempelvis telefon, video och chatt, vilket innebär en enorm flexibilitet och tillgänglighet för patienten i vårdbesöket, säger Malin Jakobsson, Product Director.

Lägger grund för proaktiv vård
Idag kommer kontaktförsök med vården från en mängd olika system som ska administreras och synkroniseras av vårdpersonalen. Detta tar tid och för att effektivisera vårdgivarnas arbetsprocesser samlar Aurora teleQ alla kontaktförsök i samma system. Det ger en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen och en högre digital tillgänglighet för patienten.

– Vi har gjort Sveriges vårdavdelningar tysta, ingen mer telefonstress. Vi hjälper vårdgivaren att planera arbetet med spontana patientkontakter proaktivt. Varje vårdsamtal innebär en process som behöver förberedas och därefter dokumenteras innan nästa patient rings upp på avtalad tid. Allt samlat i samma system där sjuksköterskor, läkare och övrig vårdpersonal enkelt kommunicerar med patienten, säger Martin Ingels, VD.

Digital vård även efter Covid-19
En tydlig konsekvens av pandemin är att antalet fysiska vårdbesök minskat. Man har även under pandemin kunnat se risken för smittspridning på vårdmottagningar och där har Aurora teleQ spelat en viktig roll genom att erbjuda patienter vård på distans, och vårdpersonalen möjligheten att faktiskt arbeta hemifrån. Den digitala tekniken och de digitala vårdmottagningarna kommer fortsätta att utvecklas och effektivisera vården. Många fysiska vårdbesök kan med fördel vara digitala och utföras över den kanal som passar patienten, på en överenskommen tid.

Optimalt hjälpmedel för vården
Digitaliseringen tillför en mängd nya sätt för patienten att kontakta vården och för framtiden ser Aurora Innovation möjligheten till en utökad form av systemintegrering i Aurora teleQ, där patienten kan få en än mer proaktiv vård.

– Genom att integrera mätresultat från bland annat sensorer och andra system i en kommunikationslösning behöver man bara schemalägga personal att monitorera vad som händer i ett enda system. Det effektiviserar vårdpersonalens arbetsprocess och ger bättre förutsättningar till patienten. Det här är en nyckel till att Aurora teleQ har nått framgång inom svensk sjukvård, säger Malin Jakobsson.

Om oss
Aurora Innovation hjälper hälso- och sjukvården att öka sin tillgänglighet. Produkten Aurora teleQ är en digital plattform för patientkontakt som kan innehålla allt från tidsangiven återuppringning till chatt och video. Det bidrar till en tillgänglig vård mer patienten i fokus. Målsättningen är att göra det enklare för patienter och vårdgivare att komma i kontakt med varandra och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen. Aurora Innovation grundades 1996 i Uppsala, Sverige. Idag har företaget en omsättning på cirka 90 miljoner. Man har över 70 anställda som arbetar inom utveckling, sälj, marknad och kundservice på kontor i Sverige, Finland, Nederländerna och Spanien.

www.aurorainnovation.com 
http://aurorainnovation.com/sv/aurora-Aurora teleQ-varden/