Freddot Carlsson Andersson Foto: Ägidius Ortler, Camilla Rosenberg Foto: Christina Teuchler

Personer med autism har svårare att ta sig in i arbetslivet

Många med autismdiagnos får inte chansen till arbete och egen försörjning. Även med utbildning eller annan kompetens kan det vara svårare än för andra att få en långsiktig anställning.

– Det är inte hållbart med en tillvaro präglad av osäkra och korta anställningar. Arbetsmarknadens parter behöver aktivt samverka för att fler med autism ska kunna arbeta, säger Camilla Rosenberg, ordförande för Autism Sverige.

Autism Sverige är en ideell organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism. Kunskapen om autism har ökat i samhället men det finns många utmaningar kvar för personer med autism, bland annat på arbetsmarknaden. Det gör att den egna ekonomin påverkas negativt.

– Det är svårt för autistiska personer att etablera sig på arbetsmarknaden, även när de har kompetens som borde efterfrågas. Det handlar bland annat om rekrytering, att arbetsgivare värderar egenskaper som egentligen inte är viktiga för arbetet och att insatser som ska ge stöd till arbete ofta är kortsiktiga och inte leder till riktiga anställningar, säger Camilla.

Kortsiktiga lösningar
Studien Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning från Statistiska Centralbyrån visade att endast 37 procent av högutbildade med en funktionsnedsättning har ett fast jobb, trots att fler både vill och kan arbeta.

Freddot Carlsson Andersson har en stor inblick i hur svår arbetsmarknaden är för personer med autism. Efter ett arbetsliv präglat av projektanställningar, kortvariga praktiker och lönebidragsanställningar skrev han boken B-laget där han sätter ord på sina upplevelser – vilket många kunde känna igen sig i.

– Trots att jag har över tvåhundrasextio högskolepoäng, jobbat med en massa olika saker så höll jag på att förvandlas till en överårig praktikant.

Freddot betonar att han alltid mötts av välvilja från arbetsgivarna, men att det ändå inte blivit en fast anställning.

– Kollegor och chefer har velat anställa, men så har det tagit stopp någonstans högre upp. Då tvingas man påbörja en ny korttidsanställning, och så börjar loopen om igen.

Även om dessa typer av anställningar kan hjälpa i stunden är de inte hållbara i längden. Autism Sverige och Freddot menar att det behövs attitydförändringar såväl i samhället som på arbetsmarknaden för att fler personer med autism ska kunna arbeta.

– Det finns ju inget B-lag, det bara känns så. Och det är många som hamnat utanför. Det finns en styrka i att inte känna sig ensam. Att dela erfarenheter med personer i liknande situation kan ha stor påverkan på att minska känslan av ensamhet och otillräcklighet, avslutar Freddot.

Läs mer om Autism Sverige här!

 

Om Autism Sverige 
Autism Sverige arbetar för att förbättra villkoren för alla med autism. Förbundet samlar 19 000 personer med autism, närstående och yrkesverksamma inom området. Autism Sverige sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Förbundets mål är att samhällets olika aktörer ska anpassa utbildning, boende, sysselsättning och fritid för personer med autism.