Nu visar Autoexperten vägen i hållbarhetsfrågan

Med hjälp av den nya standarden Godkänd Bilverkstad vill branschen säkerställa verkstädernas efterlevnad av lagar och krav. Initiativet är välkommet, men vi behöver göra mer än bara se över ”här och nu” säger Autoexperten – som nu vill leda vägen i hållbarhetsfrågan.

Verkstadsbranschen har länge varit föremål för förutfattade meningar och skepsis, där själva sinnebilden har bestått av smutsiga arbetsmiljöer och i många fall svårbegripliga kostnader

– Vi behöver bli bättre på att visa upp hur vi egentligen arbetar, att en stor del av jobbet görs utanför verkstadsgolvet. Men det är också viktigt att frågan om hållbarhet tas på större allvar inom branschen, säger Malin Möller, chef för Hållbar Verksamhetsutveckling på KGK och Autoexperten, och fortsätter:

Utvecklingen av fossilfria bilar går snabbt framåt och omställningen innebär att kraven på verkstädernas kunskap ökar i samma takt. Hållbarhet i verkstadsbranschen handlar inte längre bara om kemikaliehantering och säkerhetsrisker, de som arbetar i verkstäderna måste också vara experter på el och datorer, menar Malin.

– I anknytning till den snabba utvecklingen inom fordonsbranschen måste våra verkstäder hålla samma takt. Det är det Autoexperten kallar ”hållbarhet på väg”.

Fokus på framtiden
Att säkra upp verkstäderna enligt Godkänd Bilverkstad är bara en liten del av det hållbarhetsarbete Autoexperten bedriver. Man vill även vara ett ansikte utåt som visar att man tar ett större ansvar i frågan, med förhoppning om att fler följer efter.

– Vi har tydliga visioner gällande vårt strategiska hållbarhetsarbete, menar Hanna Bühlmann, Hållbarhets- och Konceptutvecklare på Autoexperten, man måste vara de som vågar ställa sig upp och säga att nuvarande arbete inte räcker. Alla i branschen måste göra det för att vi ska kunna överleva.

Just nu handlar det om att säkra verksamheten och att implementera ett systematiskt hållbarhetsarbete för att förhålla sig till dagens krav, men också arbeta proaktivt för att vara fullt redo och utbildad innan nya krav kommer.

– Man ska alltid leva upp till de krav och förväntningar man har på sig, men vi vill göra mer än så. Den dagen de höjs vill vi redan vara på god väg, avslutar Hanna.

Presenteras av:

Autoexperten är en rikstäckande verkstadskedja och del av KGK-koncernen. Idag är drygt 430 verkstäder och 60 butiker anslutna, men vi fortsätter att växa. Hos oss står kundens trygghet i fokus – därför reparerar och servar vi alltid enligt tillverkarnas egna instruktioner och med delar av högsta kvalitet.