Unik energilagring kan spela avgörande roll i klimatkrisen 

Behovet av förnybar energi blir allt större i takt med att klimatkrisen förvärras – människor världen över drabbas hårt av bristen på energi och rent vatten. För att minska klimatpåverkan satsar många länder stort på exempelvis sol- och vindkraft, men detta är energislag vars energikapacitet är oregelbunden. Därför är det nödvändigt att kunna lagra energi för då den behövs – inte bara när den produceras.  

Ska förnybara energikällor kunna ersätta övrig baskraft behöver energin kunna lagras i sådan utsträckning att den kan täcka dygnsbehovet.  

– Vi har utvecklat en teknik för energilagring som täcker detta enorma behov och som har potentialen att förändra livet för de som idag saknar tillförlitlig och prisvärd energi, inte minst under den pågående globala energikrisen, säger Jonas Wallmander, VD för svenska cleantechföretaget Azelio.  

Skapar en robust framtid för utsatta
Azelios banbrytande teknik för långvarig energilagring, TES.POD, kan säkerställa el och värme under dygnets alla timmar – utan utsläpp och till en konkurrenskraftig kostnad. Det skräddarsydda energilagringssystemet är modulärt och skalbart och uppnår lång varaktighet genom en kombination av beprövad teknik och innovativ ingenjörskonst. Målet är att lösningen ska öppna obegränsade möjligheter för miljontals människor i världen. Därmed bidrar bolagets erbjudande till att skapa en robust framtid både för miljömässigt ambitiösa industrier och för utsatta samhällen i stort behov av överkomlig ren energi. 

– Detta kan vara en helt avgörande teknik för exempelvis en jordbrukare som vill säkra sin försörjning, ett företag som siktar på nettonollutsläpp, stora jordbruk som förser hela regioner med livsmedel eller för projekt och processer som behöver el och värme för att leverera rent vatten till företag och människor. 

Går inte att jämföra med batterier
Jonas Wallmander betonar att Azelios energilagringssystem inte har samma egenskaper som en traditionell batterilösning, men att de två kan komplettera varandra. Azelios lösning kan leverera mycket mer lagrad energi över en längre period och förlorar dessutom inte effektivitet över tid. Energin lagras i återvunnen aluminium med en livslängd på dryga 30 år, som sedan kan återanvändas igen och igen – utan kapacitetsförluster. Eftersom systemet innehåller ett flertal enheter behöver det inte stoppas medan enskilda enheter underhålls och lagerenheten behöver inte ersättas under drifttiden.  

– Enhetens aluminiumlegering värms av till exempel solenergi. Värmen överförs sedan till en Stirlingmotor som i sin tur driver en generator och kan ge energi efter behov, till exempel när sol- och vindkraft inte genererar el. TES.POD har en kapacitet och flexibilitet som gör att den kan täcka behov i storleksordningen 13–18 timmar – tillräckligt för att täcka dygnsbehovet kombinerat med solel, vilket kan jämföras med Li-ion-batterier, som lämpar sig bäst för lagring under kortare perioder – upp till 4, maximalt 6 timmar. Dessutom är detta en teknik som finns tillgänglig här och nu och är fullt redo att skalas upp, oavsett behov.

Framöver ser Azelios utveckling positiv ut. Som alltid finns det utmaningar med att sätta en ny produkt på en ny marknad, men det handlar om att fortsätta ta sig an dessa på ett uthålligt och strukturerat sätt. Företaget har flera internationella projekt på gång och ser fram emot en intensiv vinter och vår. 

– Detta är en lösning som kan spela en avgörande roll när det gäller den rena globala energiförsörjningen och vi ser fram emot att få fler kvitton som bevisar det, avslutar Jonas Wallmander. 

 

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att göra förnybar energi styrbar, vilket kan göra ren energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 20 MW. 

Läs mer hos Azelio