Försvarsmakter världen över använder
BAE Systems Hägglunds högteknologiska produkter

BAE Systems utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter som används i extrema situationer och miljöer. Produkterna består av allt från bandgående och luftburen mobilitet till vapensystem, sensorer och elektronik. Teknologin ligger i absolut framkant och bolaget ser ständigt till hur de kan nyttja den pågående utvecklingen inom bland annat AI, maskininlärning och 3D-printing.

 

Försvarsmakter i länder över hela världen använder produkter som tillverkas av BAE Systems. Kraven som ställs är höga – de ska vara säkra, extremt högpresterande och motsvara soldaternas förutsättningar och utmaningar.

– Vi tillverkar allt från minsta delkomponent till hela system. Den riktiga utmaningen är att integrera delsystemen så att de fungerar som en helhet och bidrar till att öka kundens förmåga, berättar Stefan Thelin, Head of Technologies på BAE Systems.

”Oerhört dynamiskt”
Gruppen Stefan leder ansvarar för att i en tidig fas hitta nya teknologier som sedan kan introduceras till produkterna. Mycket fokus ligger på att förstå den mänskliga faktorn samt kunderna och deras utmaningar.

– Vi bevakar utvecklingen och framstegen inom teknologi och arbetar idag mycket med AI, maskininlärning och additiv tillverkning. Där söker vi kompetens som kan komma in och hantera den typen av områden. Det är oerhört stimulerande och dynamiskt. Gränsytorna är många, allt från forskning till implementation, konstruktion, test, verifiering och produktion.

Länk mellan marknad och konstruktion
Carolina Norberg är Head of System Design och leder en grupp som fungerar som länken mellan marknad och konstruktion. Det innebär kontakt med kunden för att förstå och analysera behov för att sedan bryta ned detta till krav på produkten och vad som ska konstrueras.

– Det roligaste är att kunna få se helheten. Man designar ett system som är mer än en produkt. Något som kunden ska leva med i 30 år. Det gör att vi har en systematisk inställning till designen och att vi hela tiden säkerställer att vi är på rätt väg under stegen mot produkten.

 

Läs mer om BAE Systems här

Presenteras av:

BAE Systems Hägglunds deliver military capability, protect people and national security world wide. Our main products are medium weight combat vehicles, all-terrain vehicles and logistical support and services. Our values are Trusted, Innovative and Bold. Please visit www.baesystems.com