BAGA arbetar med modern markbaserad rening

Inom ämnet avloppslösningar har miljöfrågan under de senaste decennierna varit en av de mest förekommande. I skymundan finns smittskyddet som det inte ofta talas om, men som är av minst lika stor vikt. När hanteringen av dricksvatten förbättrades ökade befolkningen i antal och en högre medellivslängd med den.

Så gott som alla kan skriva under på vikten av att ha vattenhantering i samhället, men att det sker på korrekt sätt är viktigare än vad många kan tro. Markbaserad rening togs i första hand fram för att ha ett bra smittskydd liksom skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på landsbygden för att säkerställa detta skydd.

– Det har inneburit bättre livskvalitet och bättre hälsa för människor och djur, främst i den utvecklade delen av världen, berättar BAGA Water Technologys marknadschef Patrik Ellis.

– Kolla till exempel på när rent vatten kom in till Stockholm i mitten av 1800-talet då vattenbrunnarna var förorenade av avskräde som slängdes på gatorna. Folk blev inte sjuka på samma sätt som förr. När vattentoaletten kom in på tidigt 1900-tal innebar det med tiden badförbud på olika ställen, med den enkla anledningen att det var dåligt för hälsan att bada där, berättar han. Först när avloppsvattnet ledes bort för rening kunde badförbudet i Stockholms centrala delar hävas.

Överlägsna vad gäller smittskydd
På senare tid har minireningsverk blivit en allt mer populär lösning på landsbygden; ofta efterfrågade på grund av att de tar upp mindre yta.

– Att använda sig av markbaserad rening är dock av större vinning och kommer med många fördelar, menar Patrik Ellis.

– Ett minireningsverk sitter inte på samma smittskydd som de traditionella markbaserade systemen gör. Lägger vi till ”moderna” markbaserade system så uppnås ett överlägset smittskydd med långt bättre vattenkvalitet för vad som krävs för badvatten. När det kommer till miljön har vi dessutom ett minst lika bra miljöskydd med hög reduktion av fosfor och kväve till en lägre energikostnad.

Ökad livslängd
BAGA lägger också stora belopp för fortsatt utveckling på sina reningsprodukter. Förutom att ge ett mycket bra smittskydd är det enligt Patrik Ellis även en mer prisvärd lösning driftmässigt. Sett till hållbarheten har de även lyckats höja effektiviteten sett till livslängden på anläggningarna, samtidigt som de fortsättningsvis möter samtliga krav inom miljöområdet.

– Målet för oss är att förbättra tekniken och göra den hållbar för både miljö och människor.

Presenteras av:
BAGA Water Technologies

BAGA har nu funnits i över 28 år på marknaden för vatten- och avloppsrening. Verksamheten startade med dricksvattenrening i Estland samtidigt som utveckling av avloppslösningar påbörjades. Företagets första egenproducerade produkt är den slamavskiljare som fortfarande är bolagets flaggskepp. Tillväxten har sedan dess varit explosionsartad och framgångsrik. BAGA Water Technology har byggt upp marknadens bredaste sortiment av avloppslösningar för våra svenska behov.