En världsledande cirkulär lösning för laddning av fordon

Den 22 april invigdes ett världsledande system för laddning av fordon vid hygien- och hälsobolaget Essitys affärscenter i Mölndal. Ett energilagringssystem som består av batterier från elbilar och laddas med solpaneler förser 78 laddstationer för el- och hybridbilar och 24 för elcyklar med klimatneutral el.

Lösningen hos Essity har utvecklats genom ett samarbete mellan Volvo Cars, Essity, Stena Fastigheter och BatteryLoop, ett företag inom Stena Recycling som är ledande inom återanvändning och återvinning av batterier, främst från fordonsindustrin.

– Det här är ett väldigt spännande samarbete där vi sluter cirkeln och skapar ett hållbart kretslopp för bilar med batteridrift. Genom att vi återanvänder batterierna i vårt smarta energilagringssystem BLESS™ (BatteryLoop Energy Storage System) bevaras deras kommersiella värde, samtidigt som deras miljöbelastning minskar. Med BLESS bidrar vi till målet nollutsläpp och värnar framtiden för miljön och den kommande generationen, säger Rasmus Bergström, vd för BatteryLoop.

När ett elfordon är i slutet av sin livscykel efter många år i trafik har batteriet fortfarande en stor del av sin kapacitet kvar, tillräckligt för att det ska gå att använda i ett energilagringssystem byggt av BatteryLoop. I stället för att skicka batterierna till återvinning kan de alltså få ett andra liv.

– Volvo Cars har stora ambitioner när det gäller cirkulär ekonomi, och vi jobbar hårt på att hitta nya affärsmodeller som gör det möjligt att maximera utnyttjandet av batterier under hela deras livscykel. Det här projektet är helt i linje med våra ambitioner och kommer att lära oss mer om batteriers livslängd och hur de kan användas utanför våra bilar, säger Susanne Hägglund, som ansvarar för global eftermarknad hos Volvo Cars

För Essity är hållbara energilösningar en viktig del av företagets hållbarhetsarbete.

– Energilösningar med högre hållbarhet, bland annat med förnybara energikällor, är ett fokus för Essitys klimatarbete. Det är en förutsättning för att vi ska nå våra forskningsbaserade klimatmål. I det här fallet handlar det om att erbjuda hållbara lösningar för våra anställda, och laddmöjlighet på jobbet kan vara en avgörande faktor för att ta steget att välja en mer hållbar transportlösning. Dessutom har Essity omstrukturerat sin fordonsflotta, så nu är det i praktiken bara laddningsbara fordon som är tillåtna, säger Axel Thegerström Edh, Hållbarhetschef produkter och tjänster hos Essity.

Stena Fastigheter äger och förvaltar Essitys fastighet i Mölndal, och när Essity frågade dem om fler laddningsstationer för elbilar ville de hitta en hållbar lösning. Stena Fastigheter har tidigare byggt en liten anläggning i Göteborg tillsammans med Volvo Buses och BatteryLoop. Tack vare Essitys investering kan den lösningen nu testas i större skala.
Stena Fastigheter ser samarbetet som ett viktigt steg mot att kunna erbjuda sina hyresgäster hållbar och miljövänlig el.

– Eftersom vi kan erbjuda våra kunder möjlighet att ladda sina bilar med solenergi, oberoende av väderlek och dygnet runt, bidrar vi till ännu mer hållbara arbetsresor för Essitys anställda. Med batterilagring i den här storleksordningen kan vi bidra till bättre energireglering och energilagring i byggnaden, vilket fyller en stabiliserande funktion för ett elnät under utveckling. Vi är starkt engagerade i utvecklingen och är med och driver den framåt, vilket känns väldigt tillfredsställande, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg.

BatteryLoop uppskattar att efterfrågan på lösningar som den som nu finns på plats hos Essity kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Det beror delvis på att ökningen av antalet elfordon ställer större krav på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar hantering av batterier. Det finns även ett starkt sug på marknaden efter kompletterande lösningar för elleverans från förnybara energikällor, exempelvis för fastigheter och laddstationer och för att klara toppar i efterfrågan. Dessutom ser många en fördel i att överskott från energilagringssystemet kan säljas och levereras till elnätet och därmed generera intäkter.

Läs mer om BatteryLoop här

Basen i BatteryLoops BLESS™ hos Essity är fem uppladdningsbara Volvo XC40-batterier med 78 laddningsplatser för el- och hybridbilar och 24 platser för elcyklar. BLESS är anslutet till 446 solpaneler som täcker en yta på 833 kvadratmeter på Essitys tak.

Solpanelerna producerar ungefär 150 MWh per år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ungefär 50 lägenheter.

Systemet beräknas minska koldioxidutsläppen med 69 ton per år.

Läs mer här