Bättre spår Oslo-Stockholm
skapar stora nyttor

Med bara två nya järnvägslänkar skulle Oslo förbindas med Stockholm på under tre timmar. Sträckan skulle få stor betydelse för tillväxt och utveckling, medföra en väsentlig regionförstoring och stärka både gränsöverskridande och regional trafik.

Norge är ett av våra viktigaste exportländer; bara idag köper fem miljoner norrmän ungefär lika mycket varor och tjänster som 83 miljoner tyskar och handeln ökar alltjämt kraftigt. Trots ett stort utbyte mellan länderna och huvudstäderna har tågförbindelserna länge varit undermåliga.

– Det är bara 40 mil mellan Stockholm och Oslo, men idag tar resan drygt fem timmar. Förbinder vi städerna med nya länkar mellan Örebro och Kristinehamn och över gränsen mellan Sverige och Norge – sammantaget cirka 16 mil ny järnväg – skulle tillgängligheten öka mycket kraftigt, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

En viktig satsning för klimat och samhälle
Klimatvinsterna skulle även de bli omfattande – varje år görs 1,4 miljoner flygresor mellan städerna; med en restid på under tre timmar med tåg beräknas hela en miljon av dessa resor istället flyttas till tåget. Det innebär en rejäl miljöförbättring varje år. Redan efter fem år är järnvägen lönsam ur ett klimatperspektiv.

– Genom att vi arbetar för konventionella tåg är projektet relativt enkelt att genomföra; bygget skulle nyttja befintlig järnvägsinfrastruktur och kraftigt bidra till utvecklingen av såväl regional som lokal trafik, inklusive kapacitet för godstransporter. Genom att finansiera de nya länkarna med särskilda banavgifter kan intäkterna räcka till att bekosta såväl tågtrafiken som stora delar av infrastrukturen. Förbindelsen skulle vara lika lönsam som Öresundsbron, säger Karlsson.

En förbindelse är win-win
Oslo-Stockholm 2.55 har arbetat med förbindelsen länge och arbetet har börjat bära frukt. Den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide har talat om att en snabbare järnvägsförbindelse skulle kunna vara en win-win för båda länderna.

– Vi är glada över att både den svenska och norska regeringen redan börjat agera i frågan. Vi är övertygade om att ett gemensamt arbete mellan länderna skulle visa på de stora nyttorna som väntar. En förbindelse mellan Oslo och Stockholm är kommersiellt möjlig och skulle vara startskottet till en omfattande utveckling längs hela sträckan, avslutar Jonas.

Läs mer om Oslo-Stockholm 2.55

 

FAKTA

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

www.oslo-sthlm.se