BeammWave har patenterat framtidens mmWave-teknologi

Datatrafiken i världen fördubblas var 18:e månad, då vi alla bokstavligen lever och dör med mobilen i handen. Nu är det befintliga radiospektrumet fullt utnyttjat på många platser – och framtiden finns i 5G-standarden.
– Vi bygger en digital lösning för 5G:s nya frekvensband, medan alla andra bygger analog dito, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.

Det finns 9,4 miljarder aktiva mobilabonnemang i världen, varav en majoritet är smartphones men en stor och växande del är uppkopplade saker. Detta leder till en betydande ökning i mängden datatrafik varje år och Stefan Svedberg, vd på BeammWave, berättar att det inte finns några tecken på att trenden avtar.

– Traditionellt har nästan all kommunikation använt sig av radiospektrum med frekvenser lägre än 6 GHz. Där finns exempelvis WiFi, Bluetooth och tidigare generationer av mobilnät – men där befolkningar är som tätast, exempelvis i Nordamerikas och Asiens megastäder, är detta spektrum redan fullt utnyttjat. Det finns dock gott om outnyttjat radiospektrum på frekvenser över 24 GHz. Dessa är en del av 5G-standarden och kallas för millimetervågor. Sedan något år tillbaka har operatörer i USA, Japan och Korea börjat bygga och licensiera nät för detta spektrum, så en växande global marknad finns redan.

Ung talang och ärrade veteraner
Hos det Lundabaserade företaget BeammWave arbetar radioingenjörer av världsklass tillsammans med två av världens mest produktiva uppfinnare. I deras internationella team om 25 personer med elva olika nationaliteter, arbetar både ung talang och ärrade industriveteraner med att bygga lösningar för höga volymer.

– Dessutom har vi nu också säljteam på plats i Storbritannien, Taiwan och Korea, vilket gör oss redo att ta nästa steg på vår resa, konstaterar Stefan.

Varför kan BeammWave lyckas?
Stefan berättar att det BeammWave bygger är extremt komplext rent tekniskt, men att det inte skrämmer dem då det ligger inom deras egen påverkbara sfär.

– Vi har en unik idé på hur man löser ett faktiskt, tydligt och välkänt problem och vår patentportfölj kan göra betydligt större bolag gröna av avund.

Bengt Lindoff, BeammWaves chefsarkitekt och Sveriges mest produktiva uppfinnare med 2 000 patent, håller med.

– Ju komplexare ett problem är, desto mer tenderar man att bryta ner det i mindre komponenter som man sedan låter specialister lösa. Detta gör att helhetsbilden går förlorad. Man måste ha ett övergripande angreppsätt för att kunna ta verkligt stora kliv framåt. Det är precis detta som BeammWave tillsammans kan göra. Vi har en patentskyddad lösning som inte bara ger bättre prestanda, utan som dessutom är både billigare och mer energieffektiv.

Detta gör BeammWave unika:
- Bygger på tiotals år av forskning vid Lunds universitet.
- Ett internationellt team med en god balans mellan system- och radiokunskap samt mer än 100 manårs erfarenhet från marknaden.
- En mycket god kännedom om standarden och vilka kompromisser som gjorts där.
- Ett fantastiskt rekryteringsläge lokalt i Lund med närhet till universitetet men även en rad globala företag som samlats i Ideons teknikkluster.
- En fullständigt unik patentportfölj.
- Etablerade globalt med huvudkontor i Lund och representation i Korea, Taiwan, Kanada och Storbritannien.

Läs mer på https://beammwave.com/ eller följ oss på LinkedIn

Listade på Nasdaq First North Growth Market under BEAMMW B