Därför måste du fortsätta lära dig

Slutförda kurser och examensbevis i handen i all ära, men blir du någonsin färdigutbildad? Berghs School of Communication menar att vi måste fortsätta lära livet ut för att inte bli utkonkurrerade – både som företag och som individer. Har du koll på framtiden? 

Marie Alani, Programansvarig för Berghs internationella program, menar att Sverige är duktiga på spetsutbildning, men att vi behöver våga bredda kunskaperna inför framtiden. 

– Se utanför ditt eget skrå och ta influenser från andra branscher och tekniker. Var nyfiken och lev med att världen är föränderlig, säger hon. 

Från kunskap till kompetens
Joakim Thulin, Head of Strategic Insight på Berghs, berättar om Return on Education (ROE), som innebär att lärande behöver en strategi. Det handlar om att ha ett mål med lärandet och att avsätta tid för att lära. Efter en kurs eller en utbildning är glömskekurvan brant, så det är viktigt att snabbt använda kunskaperna praktiskt.

– På så vis omvandlas kunskap till faktiskt kompetens, ett steg som många faktiskt missar, säger Joakim.

 Marie förklarar att tillämpningen av kunskap är en grundpelare för ett lyckat lärande och därför får Berghs studenter arbeta med verkliga case och kunder. Mindre teori och mer ”hands on”, som hon säger. 

På framtidens CV: Learning Quotient
För att framtidssäkra behöver företag vara attraktiva för framtidens stjärnor. Marie förklarar att de unga på arbetsmarknaden prioriterar möjligheten att utvecklas, ett behov som företag behöver möta. 

I det höga tempo vi lever i menar Joakim att vi för första gången i världshistorian behöver ”lära av” kunskaper, inte bara addera nya. Framöver tror han att social kompetens kommer konkurreras ut av en annan viktigare del på CV:t, nämligen din Learning Quotient (LQ). 

– Med LQ menas ditt eget synsätt på lärande i kombination med din egen drivkraft, där är framtiden, avslutar Joakim.

Klicka här för att läsa mer

Presenteras av:

Berghs School of Communication erbjuder utbildning på olika nivåer inom kommunikation. Skolan erbjuder heltidsutbildningar och över 80 kurser samt anpassade utbildningar för organisationer och företag. Varje år går cirka 3000 personer utbildningar på Berghs – både i Sverige och internationellt.