Resan mot ett nyktert liv börjar här

Ända sedan begynnelsen 1995 vill Dennicketorp finnas till hjälp för den med beroendesjukdom. Med hela vårdkedjan till hands, med medicinsk nedtrappning till eftervård, och en lång erfarenhet jobbar de dagligen efter sina patienters enskilda behov.

Dennicketorp är ett av få behandlingshem i landet som erbjuder övergripande vård och behandling för den som lever i missbruk. Föreståndare och socionom på behandlingshemmet, Elísabet Bjarnadóttir, förklarar att behandlingarna är många, genomgående och ofta välfungerande.

– I grundbehandlingen tar vi hand om den fysiska sjukdomen, i form av motivation och avgiftning med full medicinsk vård. Efter det startar primärbehandlingen; med mer fokus på konsekvenser, känslor och psykisk beroende.

Dennicketorp är fortsatt en utsträckt hand även när behandlingarna är slut. Eftervård erbjuds i sex månader utan kostnad, och skulle klienten hamna i återfall under eftervårdstiden har den även sex kostnadsfria garantidagar.

– Vi gör allt vi kan för att klienten ska leva nyktert efteråt, och vår vision är att klienten ska få grunden till ett meningsfullt och värdigt liv, avslutar hon.

Läs mer om Dennicketorp här

Presenteras av:

Bergslagens Behandlingshem är ett av landets få behandlingshem för narkotikamissbruk, drogmissbruk, alkoholmissbruk och läkemedelsberoende som erbjuder patienter övergripande vård och behandling med alla steg från medicinsk abstinensbehandling till utslussning. Målsättningen för vistelsen här på vårt behandlingshem är ett liv fritt från alkohol och droger, med fysisk och psykisk rehabilitering som grund för ett meningsfullt och värdigt liv.