Närståendestöd översatt till flera språk

Ett fullgott stöd till närstående är en viktig del av god vård i livets slutskede. 
Därför släpper Betaniastiftelsen nu tre översättningar av informationshäftet ”Till dig som är närstående”, på engelska, finska och arabiska.
Under året kommer ytterligare 13 språk.

Att få stöd och information som närstående ska vara en självklarhet oavsett var man bor och var man kommer ifrån. Därför skapade Betaniastiftelsen – en idéburen stiftelse som verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte – informationshäftet “Till dig som är närstående" om vård i livets slutskede, som delas ut till närstående.

Nu översätts häftet till totalt 16 språk.

– Vi valde att satsa på dessa översättningar för att göra skillnad för vårdtagare, deras närstående och vårdpersonal. Mångfaldsfrågan är jätteviktig och det kan vara betydelsefullt att få information på sitt eget modersmål, säger Johan Sundelöf, programchef för palliativ vård och äldreomsorg på Betaniastiftelsen, samt överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Närståendehäftet skapades 2017 som en del av läroboken Palliationspraktikan, vilken innehåller grundläggande kunskap som vårdteamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård.

Läroboken är ett ett komplement och fördjupning till webbutbildningen i allmän palliativ vård, Palliation ABC, som lanserades i januari 2018 av Betaniastiftelsen. Över 11 000 personer har nu avslutat utbildningen och ytterligare 9 000 personer har påbörjat utbildningen men ännu inte slutfört den.

– Vi vill att man ska kunna ta del av materialet var man än befinner sig. Målet är att kunskap inte ska vara beroende av budgetering och kostnad. All personal ska kunna få utbildning inom palliativ vård på ett jämlikt sätt och patienter ska kunna få god vård oavsett ort, sjukdom eller ålder, säger Johan Sundelöf.

Häftet "Till dig som är närstående" finns nu att köpa på svenska, engelska, finska och arabiska på Palliationsakademin.se för 20 kronor styck. Det finns även att läsa digitalt utan kostnad.

Läs mer här

Presenteras av: Betaniastiftelsen

 

Fakta:

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver stiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling. Betaniastiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd – och driver plattformarna:

Palliationsakademin.se – utbildningsplattform för insatser inom palliativ vård
Livsakademin.se – utbildningsplattform för insatser inom existentiellt stöd
Kulturarenan.se – samlingsplats för kultur online för den som inte kan ta sig till scenerna

Läs mer här