Klimatneutralt betonginitiativ för ett hållbart samhällsbyggande

Sverige står inför utmaningen att bygga ansenliga volymer av både infrastruktur och bostäder, samtidigt som vi måste ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045.
– Miljöfrågan är oerhört stor inom byggbranschen som tar ett samlat grepp för klimatneutral betong, säger
Mats Emborg, chef för Forskning och Utveckling på Betongindustri.

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial som används i allt från bostäder till infrastruktur och har gjort samhällsbyggandet möjligt nästan överallt, berättar Mats Emborg, chef för Forskning och Utveckling på Betongindustri. Materialet är en ren naturprodukt baserat på sten och berg; 80 procent består av grus, sten och sand, sex procent är vatten. Resterande 14 är cement; nyckelkomponenten som har den sammanbindande funktionen, därför även kallat bindemedlet.

– Klimatfrågan påverkar hela byggsektorn och satta klimatmål är tuffa. Tiden är knapp och frågan väldigt viktig – det finns ingen plats för halvhjärtade insatser. Färdplaner har tagits fram, till exempel Betonginitiativet av branschorganisationen Svensk Betong. Visionen är att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden 2030 och att all betong ska vara klimatneutral 2045.

Betongens klimatreducering
Att en stor del av betongens klimatpåverkan kommer från tillverkningen av bindemedlet är väl känt och intensiva aktiviteter pågår hos cement- och betongtillverkare att åstadkomma klimatreducering i produktskedet. Ett allt större intresse för klimatförbättrad betong finns hos branschen och Betongindustri kan redan nu erbjuda produkter med över 40 procent klimatreduktion. Beställare och utförare kunderna inser att man redan nu kan göra skillnad för klimatet.

Emborg menar att lösningen vid framtida strävanden mot hållbarhet ligger i en kombination av traditionell ingenjörsteknik och digitala lösningar. Man måste som materialleverantör därför se till hela kedjan, från tillverkning och leverans av betongen till uppförandet av den färdiga betongkonstruktionen. Betongindustri utvecklar en femdelad lösning för ett hållbart betongnyttjande: man skapar klimatförbättrade betongprodukter med höga tekniska prestanda, optimala konstruktionslösningar och byggmetoder som är tids- och kostnadseffektiva, samtidigt som man använder digitala prognosmetoder och uppföljningsverktyg. Ett gott exempel på optimerat betongbyggande är kvarteret Kungsörnen i Helsingborg, där man på ett kostnadseffektivt sätt har lyckats halvera klimatbelastningen.

– Innovativa insatser är mycket viktiga för framtida utveckling av betongmaterialet och hur det används i byggprocessen för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Lösningar måste hittas gemensamt där politik, akademi, samhälle och näringsliv samverkar. Utan nydanande material-, design-, konstruktions- och bygglösningar för betong, gärna i kombination med andra byggmaterial, stannar utvecklingen, avslutar Mats Emborg.

Läs mer på betongindustri.se

Om Betongindustri
Betongindustri är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner. Våra verksamheter är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr. Vi har runt 200 medarbetare och huvudkontor i Stockholm.

Läs mer på betongindustri.se