Så ska Bioinvent förändra cancerforskningen

Som specialister på kunskaper och utveckling av immunonkologiska läkemedel som baseras på cancerantikroppsbiologi är Bioinvent en av världsledarna inom biotech. Den translationella forskningen bedrivs av flera seniora forskare som ser en spännande utveckling inom läkemedel som har potential att bota cancer.

Bioinvents forskningsmetoder fokuserar på antikroppar som är specika för cancer­associerade immunhämmande celler och regulatoriska celler.

– Med hjälp av antikroppar vill vi omprogrammera och döda de immunhämmande cellerna i tumörerna och på det sättet aktivera kroppens eget immunförsvar mot cancern, förklarar Elin Jaensson Gyllenbäck, research scientist på Bioinvent.

Styrka i nära samarbeten
Ett övergripande mål för forskarna på Bioinvent är att lyckas ta fram läkemedel som har rätt balans mellan effektivitet och toxicitet.

– Målet är att ta fram gediget validerade läkemedel med stor terapeutisk potential och begränsad toxicitet. Detta har vi möjlighet att göra genom tillgång till kliniskt representativa tumörmodeller och nära samarbeten med värdsledande akademiska grupper och läkare med spetskompetens inom immunonkologi, säger Linda Mårtensson, research scientist.

Bioinvents tydliga fokus och långa historia av att tillverka läkemedel lockar framstående forskare till företaget, förklarar Andres McAllister, Chief Medical Officer.

– Ett stort problem inom biotech idag är att du kan ha fantastiska idéer och prototyper men att det faller på att det är för dyrt att tillverka läkemedlet. Bioinvent har stor erfarenhet här som gör att vi snabbt kan tillverka och göra läkemedel redo för kliniska tester.

Arbetet med antikroppar är något som är relativt nytt inom läkemedelsforskningen och något som ser ut att ha en mycket lovande framtid, konstaterar Ingrid Teige, Director Preclinical Research.

– Jag valde att arbeta på Bioinvent för att jag ville göra något som faktiskt skulle kunna göra stor skillnad i folks liv. Jag tror otroligt mycket på detta och ser en extremt stor potential i immunonkolgiska läkemedel och är säker på att de kommer kunna bota flera typer av cancer i framtiden.

Presenteras av:

Vill du vara med och investera i BioInvents viktiga arbete, eller är nyfiken på en karriär på BioInvent?

Läs mer här: www.bioinvent.se/investerare, eller kontakta oss på www.careers.bioinvent.com