Så skapar BioZone ren och luktfri luft inomhus – med ökat smittskydd mot Covid-19 ● ”Gör nytta i alla miljöer”

Inomhusluften är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande – och måste därför vårdas väl.
En ny typ av luftrenare kan på ett miljösmart och kostnadseffektivt sätt avlägsna virus, bakterier, kemiska gaser, mögelsporer och dålig lukt.
– Jämfört med traditionella filterlösningar är luftreningssystem baserade på den plasmateknologi som vi använder mycket effektivare. BioZone luftrenare reducerar Covid 19-virus, säger Pär Ederstål, VD för BioZone Scandinavia.

Vanlig inomhusluft kan i dag innehålla en mängd olika föroreningar som påverkar vår hälsa.
Mattor, plast, isolering, rengöringsprodukter, sprayer, textilier och orena ventilationstrummor skapar dålig luft, även vid normal användning.

De gaser, bakterier, mögelsporer och andra oönskade partiklar som sprids från allt detta ger en skadlig inomhusmiljö och bidrar till allergier, astmaproblem och trötthet. Det kan leda till sjukfrånvaro.

Företaget BioZone kan erbjuda en typ av luftrenare som med hjälp av plasmateknologi och UV-strålning som effektivt reducerar föroreningar och dålig lukt i inomhusmiljön.

Covid 19-virus reduceras
Tekniken är så bra att Covid 19-virus till 99,999 procent oskadliggörs i luft och på ytor.

– Människor och djur trivs bättre och har färre hälsoproblem. Även obehagliga lukter försvinner. Har man mögelskadade rum kan man utan risk för hälsan fortsätta vistas där fram till att man åtgärdat problemet, säger Pär Ederstål.

Luftrenarna från BioZone fungerar lika bra i alla inomhusmiljöer, som bostäder, skolor, klassrum och på arbetsplatser som frisörer, kaféer och på kontor, för att rena och fräscha upp luften.

Mer hållbar lösning
Ett annat exempel är soprum och offentliga toaletter, där lukten kan vara väldigt stark.

– I dag är det vanligt att kyla soprum för att hämma bakterietillväxt och därmed minska ovälkomna lukter. Det är en dyr och inte särskilt miljövänlig lösning. Genom den teknik som BioZone använder bryts istället bakterierna ner, vilket samtidigt gör att lukten försvinner. Det är en bättre, billigare och mer hållbar lösning, förklarar Pär Ederstål.

BioZone Scandinavia AB har sedan 2005 bearbetat den nordiska marknaden för att identifiera problem i inomhusmiljön och introducera lösningar med hjälp av BioZone’s nya teknik för sanering och kontinuerlig luftrening.
Vi finns i Åkersberga, ca 3 mil norr om Stockholm.
Läs mer på: www.biozone.se