Lena Furuhovde, affärsområdeschef Samhällsbyggnad på Bjerking. Bjerking är starka inom träbyggnation och har projekterat trästommen och gjort LCA-analys på den för Cederhusen (höger bild: Folkhem/General Architecture), fyra bostadshus i Stockholm som byggts med korslimmat trä.

Bjerking omtänker bygg- och fastighetsbranschens framtid

Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt?

Det är fullt möjligt om hela branschen samarbetar, menar teknikkonsulten Bjerking som utsågs till Årets hållbara företag i Uppsala 2020. Företaget har höga ambitioner om att bidra till en lösning. Bjerking jobbar nu för att bedriva en fossilfri verksamhet 2030 och låter därför hållbarhetsfrågan integreras i varje del av företaget. 

– Vi har byggt upp en organisation med interna hållbarhetssamordnare som stöttar våra konsulter i alla projekt. Vi har även en egen klimatfond. Pengarna från fonden används bland annat för att göra livscykelanalyser, LCA, där vi exempelvis jämför klimatpåverkan från olika leverantörer, berättar Robert af Wetterstedt, hållbarhetsspecialist på Bjerking. 

Bjerking är i dag heltäckande inom samhällsbyggnad och samlar närmare 400 ingenjörer, projektledare, landskapsarkitekter och andra experter som hjälper kunderna att bygga långsiktigt och hållbart. Sedan 1957 är Bjerking medarbetarägt, vilket ger en unik position på marknaden. 

– Vi har ingen extern aktieägare som styr i vilken riktning företaget ska gå, utan det är vi själva som bestämmer, konstaterar Lena Furuhovde, affärsområdeschef Samhällsbyggnad.

Särskilt starka är företaget inom träbyggnation, som spås bli en viktig pusselbit i byggbranschens klimatomställning. Cirkulär ekonomi blir också allt viktigare. 

– En av de största miljöbovarna i ett byggprojekt, även ur ett ekonomiskt perspektiv, är transporterna. Vi vill driva på utvecklingen för att minska antalet onödiga transporter genom att mer systematiskt analysera olika grundläggningsalternativ, med syftet att återanvända schaktmassorna så långt det är möjligt, säger Lena Furuhovde och fortsätter: 

– I dag betraktas schaktmassor som avfall och skickas till deponi i onödan. Om vi gör en analys av olika alternativ kan vi göra val som främjar både projektet och klimatet.

– För oss konsulter handlar det om att gå från renodlade specialister till att även vara rådgivare i tidigt skede, där vi formulerar problemställningar som rör hållbarhet tillsammans med kund. Bjerkings uppbyggnad och storlek lämpar sig väl för att anamma det här nya arbetssättet, säger Fredrik Frensborg som arbetar med strategisk affärsutveckling.

Bjerking sträcker gärna ut en hand till branschkollegor för samarbete. Senast genom nätverket Superhjärnan där Bjerking tillsammans med några andra tog initiativet att bjuda in till gemensam aktion för klimatfrågan. 

– För att nå längre måste vi våga arbeta tillsammans med andra, ingen kan klara den här klimatutmaningen på egen hand. Vi vill samarbeta med kunder och partners. Där vi kompletterar varandra kan vi lösa komplexa problem, säger Fredrik Frensborg.

 

 

 

Bjerking är ett medarbetarägt teknikkonsult-företag inom samhällsbyggnad. Vi är engagerade och flexibla vilket bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta tillsammans, både internt och externt. Det är så vi når de hållbara lösningarna.

Läs mer på bjerking.se.