Koll på leverantörskedjan möjliggör kvalitet och hållbarhet

En klädproducent med produktion i många olika fabriker får snabbt ett stort antal underleverantörer av textilier – och ytterligare underleverantörer under dem. På Blåkläder har man valt en annan strategi.

Att förlägga sin produktion i Asien har sedan 90-talet varit en självklarhet för producerande bolag, särskilt inom textilbranschen. Men att hitta rätt leverantörer och upprätthålla kontroll kan vara en djungel.

För att bibehålla hög kvalitet över längre tid krävs att även underleverantörerna och materialtillverkarna har kapacitet att hålla en stabil nivå och leveranssäkerhet. Därtill blir kraven på hållbarhet inom miljö och klimat i allt högre utsträckning ackompanjerade av arbetet med social hållbarhet.

Vikten av att jobba nära fabrikerna
För den som försöker navigera sig fram bland produktionsmöjligheterna i Asien kan arbetet med andra ord vara förknippat med en del huvudvärk. För Blåkläder, vars ägarfamilj redan från 90-talet och framåt har investerat kraftigt i egna fabriker i Vietnam, Sri Lanka och Myanmar, har relationen med den lokala produktionen bara blivit viktigare – och starkare – med åren. Bolagets vd Anders Carlsson förklarar:

– Genom att ta ett aktivt ägarskap kan vi hela tiden ligga nära produktionen. Fabrikerna har kapacitet att tillverka många olika produkter under samma tak. Det gör att vi kan koncentrera oss på sourcing av material där vi utvärderar alla leverantörer och produktionskomponenter. På så vis kan vi säkerställa kvalitet, funktion och hållbarhet i alla led.

Valfrihet eller exponentiell röra?
För Blåkläder handlar hållbarhet först och främst om att säkerställa en lång livslängd på sina produkter. Anders Carlsson poängterar att en kort och stabil leverantörskedja är en oerhört viktig nyckel i det arbetet.

– Om vi haft ett hundratal olika fabriker hade vi snart haft tusen underleverantörer. Då kan man inte ha full kontroll – vare sig det gäller kvalitet, miljö eller socialt ansvar.

Effektivare att utveckla än att byta
Att säkerställa kvalitet och leveranspålitlighet är som bekant en sak, men i dag ska varumärkesägare också se till att produktionen sker på ett korrekt sätt inom miljöarbete och vattenrening, liksom efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning och certifieringar.

Filosofin att jobba med ett begränsat antal aktörer i produktionskedjan har blivit en nyckel till detta för Blåkläder, menar Anders Carlsson.

– Vi ägnar mycket resurser åt att utveckla de fabriker vi redan har. Vi gör ofta besök hos våra kollegor på fabrikerna vilket skapar en samhörighet och tillhörighet, samt förståelse hur produktionen funkar. Det blir ett trevligare och mer långsiktigt sätt att jobba på. Nöjda medarbetare är bättre för både planeten och affären.

Läs mer om hur Blåkläder arbetar med hållbarhet

Blåkläder utvecklar, producerar och säljer arbetskläder, handskar och skor för yrkesmänniskor med höga krav på funktion, kvalitet och design. Drivkraften ligger i utmaningen att utveckla produkter som gör kundernas vardag säkrare, enklare och bekvämare. Blåkläder har sedan starten 1959 vuxit till att bli en av Europas största producenter av arbetskläder och tillverkar årligen ca 4,5 miljoner plagg i sina egna fabriker. Blåkläder har idag 17 dotterbolag i Europa och USA som 2021 tillsammans omsatte över 1,9 miljard kronor