Enkelt hitta laddplats
med smarta skyltar

Smarta städer satsar stort på laddinfrastruktur för allt fler elbilar. E-ledning med digitala skyltar från Blinkfyrar leder snabbt och säkert fram till närmaste lediga laddplats.

Stockholm, Göteborg, och Malmö är bara några smarta städer med en tydlig vision för många fler elbilar. Det ställer också krav på infrastrukturen för laddning. Om två år ska det till exempel finnas närmare 100 000 laddstolpar i Stockholm. För att lotsa bilister till närmaste laddplats har Blinkfyrar nu utvecklat sin redan etablerade teknik inom digital parkeringsvägledning.

– Vår lösning för parkeringsvägledning med digitala skyltar, p-ledning, finns i hela Sverige, och har stora fördelar för att minska trafiken och därmed CO2-utsläppen. Nu kompletterar vi med e-ledning, digitala skyltar med information om närmaste lediga uppladdningsplats. Smarta städer med e-ledning erbjuder god service, bättre resursutnyttjande, och ökad tillgänglighet, säger Henric Lindén, produktchef på Blinkfyrar.

Henric Lindén framhåller trafiksäkerhet som ytterligare ett argument för e-ledning.

– Visst finns det appar som ska hjälpa förare hitta närmaste parkering eller laddplats, men vad är frustrationsindex för den som försöker följa informationen via sin smartphone och samtidigt ha full koll på stadstrafiken med barn, fotgängare och cyklister?

P-hus en utmaning
Förra året stod elbilarna för 20 procent av nyregistreringen i Sverige. Den andelen lär öka och det ställer nya krav på många parkeringsmiljöer. Bland dem de stora parkeringshusen vid Sveriges alla köpknutar.

– Utan effektiv e-ledning kan det vara en tidskrävande utmaning att hitta en ledig laddplats i stora parkeringshus. Bland annat för att de ofta ligger fördelade på flera våningsplan. E-ledning från Blinkfyrar öppnar också upp för information om andra egenskaper exempelvis om tillgänglighet till handikappanpassade platser eller vilken leverantör som erbjuder laddning, säger Henric Lindén.

 

Specialisten på smarta trafiklösningar
Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar som guidar dig som är på väg. Vi är en helhetspartner inom infrastruktur. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.

www.blinkfyrar.se