Smart Traffic – vi erbjuder trafikljus, gatubelysning, VMS, digitala skyltar, kommersiella LED-displayer, parkeringsvägledning och detektering, automatiska fordonshinder, sensorer, kameraövervakning, radar, bil- & cykeldetektering med mera.

Blinkfyrars intelligenta transportsystem (ITS) skapar bättre trafikflöden och minskade utsläpp

Tack vare digitala vägmärken kan bilister idag få uppdaterad information om hur de på bästa sätt ska ta sig fram i trafiken på ett helt annat sätt än tidigare. ITS är en viktig del i arbetet med den smarta stadens infrastruktur och kommer med många fördelar som ökad säkerhet, bättre trafikflöden och minskade utsläpp.

Vi har ett högt tryck på många av våra vägar i Sverige. Som ett led i att skapa bättre trafikflöden i den smarta staden ökar nu behovet av digitaliserade vägmärken. 

– Digitala vägmärken (VMS), där informationen kan uppdateras kontinuerligt, gör det enklare att styra trafiken, oavsett om det är för att skapa bättre flöden på de stora vägarna eller att guida bilisten till närmaste parkeringsplats. VMSer är en viktig del i den smarta staden och ger ökad säkerhet, färre trafikstockningar och minskade utsläpp samtidigt som det underlättar för bilisten att ta sig från A till B, säger Elisabeth Nagy, vd Blinkfyrar. 

Blinkfyrar, som funnits sedan 1960, är marknadsledande inom vägmärken, trafikavstängningsmaterial, trafiksäkerhetsutrustning och digital vägmärkeshantering. 

– Vi har, tack vare våra kunders ökade behov av digitala hjälpmedel, gjort en förändringsresa. Idag är vi en helhetsleverantör som jobbar långsiktigt nära kunden och tar ansvar för hela kundprocessen och produktens livscykel. Vi säkerställer, tack vare vår långa erfarenhet, att alla riktlinjer och regelkrav från Trafikverket efterlevs, berättar Peter Tilly, produktchef Blinkfyrar.

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Blinkfyrars förändringsarbete och företaget har bland annat lagt om produktionsprocessen så att materialet resursoptimeras vilket ger minskat spill. 

– Vi ser till att varje vägmärke tillverkas så resursoptimerat som möjligt, för både hållbarhet och ekonomi. Våra kunder ska känna sig trygga i att vi är en pålitlig, trygg och säker leverantör. Att vi ständigt utvecklar vår verksamhet och våra hållbarhetsmål, exempelvis har vi som mål att andelen ton koldioxid på externa transporter i förhållande till företagets omsättning ska ha minskat med 10 procent senast 2023, förklarar Elisabeth Nagy.

Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar och digital skyltning som guidar Dig som är på väg. Vi är en helhetspartner till alla aktörer inom infrastruktur. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.

Läs mer om Blinkfyrar här